29. finał akcji Sprzątania Świata w Nefrytowym Zakątku

1074
29. finał akcji sprzątania świata w Nefrytowym Zakątku

Tradycyjnie jak co roku, w trzeci weekend września dzieci z Przedszkola nr 11 „Nefrytowy Zakątek” uczestniczyły w 29. Finale Akcji Sprzątania Świata – Polska. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Wszystkie śmieci są nasze”.

 „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W piątek 16 września 2022 roku w przedszkolu odbyły się zajęcia i zabawy rozwijające poczucie odpowiedzialności za przyrodę. Przedszkolaki poznały właściwe i niewłaściwe zachowania wobec środowiska. Dzięki udziałowi w 29. Finale Akcji Sprzątania Świata, podczas zajęć dydaktycznych młodsze dzieci miały okazję poznać zasady segregacji odpadów, natomiast starsze tylko przypomniały sobie te zasady.

Po zakończonych zajęciach dydaktycznych najmłodsze grupy uczyły się utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu, czyli w swoich salach.

Starsze przedszkolaki dzielne i pełne zapału, z wielkim zaangażowaniem, chęcią i radością, wyposażone w worki na śmieci i rękawiczki ochronne wraz z nauczycielkami wyruszyły na sprzątanie terenu wokół przedszkola.

29. finał akcji sprzątania świata w Nefrytowym ZakątkuCoroczna akcja Sprzątania Świata jest dla dzieci atrakcyjną oraz aktywną formą edukacji ekologicznej, rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczą się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. Celem piątkowej kampanii było nie tylko doraźne usunięcie śmieci z najbliższego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie dzieci do działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.

Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy dbać o nią wszyscy!

29. finał akcji sprzątania świata w Nefrytowym Zakątku