7 maja otwarte zostaną placówki Biblioteki Publicznej w Piasecznie

2770

Biblioteka Publiczna w Piasecznie informuje, że po ustaleniach z organizatorem – Gminą Piaseczno oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Piasecznie, 7 maja 2020 roku od godz. 12.00 otwarte zostaną palcówki:

 • Biblioteka Główna w CEM, Jana Pawła II 55
 • Filia Piaseczno przy T. Kościuszki 49
 • Filia Piaseczno – Centrum, ul. Szkolna 9
 • Filia w Józefosławiu, ul. Julianowska 67 A
 • Filia w Głoskowie, ul. Parkowa 8
 • Filia w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3

Tymczasowe zasady działania bibliotek -Biblioteka Publiczna w PiasecznieZasady obowiązujące czytelników po otwarciu Biblioteki Publicznej w Piasecznie:

 1. Czytelnicy, którzy chcą zwrócić bądź wypożyczyć nasze zbiory muszą przebywać w bibliotece w maseczce.
 2. Działalność naszych bibliotek ogranicza się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek.
 3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych.
 4. Czytelnicy będą mogli zamawiać książki/audiobooki/filmy telefonicznie, mailowo oraz mogą korzystać z katalogu on-line i odbierać je w wybranej, otwartej placówce.
 5. Osoby przebywające na kwarantannie proszone o niezwłoczne zgłoszenie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 6. Przed wejściem do biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce i własne rękawiczki płynem dezynfekującym.
 7. Po wejściu do biblioteki i przy zwrocie należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.
 8. Rezygnujemy z następujących usług we wszystkich naszych palcówkach:
 • świadczenia usług ksero,
 • dostępu do internetu dla czytelników,
 • udostępniania toalet czytelnikom,
 • przyjmowania darów od czytelników,
 • korzystania ze zbiorów na miejscu,
 • udostępniania czasopism.
 1. Wszystkie zbiory obowiązkowo po powrocie do biblioteki zostaną poddane 5-dniowej kwarantannie.
 2. Do odwołania obowiązują nowe godziny udostępniania: od poniedziałku do piątku 12.00 – 18.00
 1. W bibliotekach może przebywać określona liczba osób w zależności od wielkości lokalu bibliotecznego:
BIBLIOTEKA Liczba czytelników
Biblioteka Główna CEM 4
Otwarte filie biblioteki 3

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury.

Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie.

Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby konieczności  zmian w procedurach  będziemy reagowali natychmiast.

Tymczasowe zasady działania bibliotek -Biblioteka Publiczna w PiasecznieSporządzono na podstawie: Zarządzenia dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie z dnia 30.04.2020 oraz na podstawie: wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 – dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki oraz Rekomendacji Biblioteki Narodowej z dnia 29.04.2020 w sprawie otwarcia bibliotek – dostępne na stronie: https://bn.org.pl/aktualnosci/3971-od-4-maja-mozna-otwierac-biblioteki.html

Załącznik nr 1 – Procedury dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie