7 podstawowych kroków przed kupnem nieruchomości

17538
7 podstawowych kroków przed kupnem nieruchomości
7 podstawowych kroków przed kupnem nieruchomości

Wydziału Architektury i Urbanistyki przygotował specjalny przewodnik dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Podpowiadamy, jak świadomie podjąć decyzję o zakupie domu lub mieszkania, by cieszyć się ze swojego wyboru przez kolejne lata. 

Broszura w wersji PDF do pobrania: Zanim kupisz nieruchomość – przewodnik dla przyszłych mieszkańców (pdf, 4.08 MB)

Broszura_zanim kupisz nieruchomosc2

1) Sprawdzamy nieruchomość w KSIĘDZE WIECZYSTEJ (KW) – Numer KW otrzymany od sprzedającego wpisujemy na https://ekw.ms.gov.pl/ i uzyskamy informację BEZPŁATNIE (czy jest zadłużona, posiada służebność przejazdu, itp.) lub osobiście w Sądzie Rejonowym w Piasecznie, ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno .

2) Sprawdzamy położenie oraz numer działki ewidencyjnej BEZPŁATNIE – www.piaseczno.e-mapa.net/

3) Sprawdzamy warunki gruntowo-wodne przed kupieniem – czy teren był podwyższany, zasypany odpadami budowlanymi, czy jest podmokły lub okresowo zalewany – informacja od właściciela oraz można zapytać sąsiadów.

4) Sprawdzamy czy nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W planie ustalone jest przeznaczenie i sposób zagospodarowania działki (np. zabudowa usługowa, mieszkaniowa, jej parametry lub zakazy i ograniczenia zabudowy). Informację uzyskamy BEZPŁATNIE na https://piaseczno.eu/ w zakładce „PLANY ZAGOSPODAROWANIA”. Działki objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dają gwarancję bezpiecznej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (sprzedający powinien udostępnić wypis i wyrys z MPZP). Sprawdzamy co plan przewiduje w promieniu kilometra od działki. Wszelkie informacje można uzyskać również w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno,
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury (22) 70-17-554.

5) Jeśli brakuje MPZP – istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (kilkumiesięczna procedura), ponadto sprawdzamy m.in.:
a. przeznaczenie przewidziane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – np. trasa S-7, lasy, rola, usługi publiczne, drogi, itp. – jest to wyznacznik dla zapisów w przyszłym MPZP w dłuższej perspektywie czasowej – dostępne na https://piaseczno.eu/ w zakładce „Rozwój”.
b. aktualna ewidencja gruntów – UŻYTKI KLASY GRUNTU (budowlana, leśna, itp.) Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji i Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno lub zamów na http://piaseczynski.e-mapa.net/
c. strefy ochrony ograniczające inwestowanie, takie jak np.:

  • ochrona konserwatorska, archeologiczna – http://www.mwkz.pl/ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. (22) 44-30-400;
  • strefa zalewowa, zagrożenia powodzią, tereny podmokłe, http://warszawa.rzgw.gov.pl/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, tel. (22) 58 70 211
  • Gminna Ewidencja Zabytków – https://piaseczno.eu tel. (22) 70-17-551
  • Strefa ochrony od infrastruktury technicznej jak gazociąg, trasy wysokiego napięcia (gestorzy sieci)
  • Chojnowski Park Krajobrazowy, ochrona rezerwatów i lasów – http://www.chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/ Nadleśnictwo Chojnów, Pilawa, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha, tel. (22) 727-57-52

6) Sprawdzamy dostęp do INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ oraz do DROGI PUBLICZNEJ:
a. informacje w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej – (22) 735-58-43 Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji i Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno lub zamów na http://piaseczynski.e-mapa.net/
b. Elektroenergetyka – http://www.warszawa.pgedystrybucja.pl/ PGE, ul. Piaseczyńska 52, 05-520 Konstancin – Jeziorna, tel. (22) 701-33-10
c. Wodociąg, kanalizacja – http://www.pwikpiaseczno.pl/ PWiK Piaseczno, ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 750-23-20
d. Gazociąg – http://www.msgaz.pl PSG, ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 667-39-59
e. Komunikacja:

  • droga publiczna (np. wojewódzka, powiatowa, gminna) – https://piaseczno.eu/ Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego, Urząd MiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 70 17 687;
  • droga prywatna – współwłasność lub czy jest w KW zgoda na służebność przejazdu oraz podłączenie mediów.

7) Dostęp do INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ – USŁUG PODSTAWOWYCH (pierwszej potrzeby) takich jak np. sklepy spożywcze, poczta, szkoła, lekarz, apteka, przystanek autobusowy lub kolejowy – sprawdzamy w terenie lub na ogólnodostępnych portalach mapowych jak np. http://piaseczno.e-mapa.net/
W sprawie złożenia ZGŁOSZENIA lub uzyskania POZWOLENIA NA BUDOWĘ po otrzymaniu wypisu i wyrysu z MPZP lub Decyzji o Warunkach Zabudowy wraz z odpowiednią dokumentacją projektową (przygotowaną przez uprawnionego projektanta) udajemy się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie (ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno) Wydział
Architektoniczno-Budowlany tel. (22) 756-61-63, www.piaseczno.pl

POBIERZ ULOTKĘ “7 PODSTAWOWYCH KROKÓW PRZED KUPNEM NIERUCHOMOŚCI” (plik PDF)