Strefa wi-fi Piaseczno

22128

UWAGA! W związku z bardzo małym zainteresowaniem korzystania ze stref WiFi, zapadła decyzja o wyłączeniu tej usługi na terenie Piaseczna z dniem 1 stycznia 2023 r.

Na terenie Piaseczna funkcjonuje 6 punktów gminnego WiFi, umożliwiających mieszkańcom bezpłatny dostęp do Internetu.

Hotspot to otwarty i dostępny w przestrzeni publicznej punkt, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Urządzenie to nie gwarantuje stacjonarnego i nieograniczonego połączenia z Internetem w swoich domach czy innych zamkniętych przestrzeniach. Hotspoty instalowane są w miejscach publicznych, w przypadku Piaseczna dotyczy to głównie centrum miasta, a ich podstawowym celem jest umożliwienie osobom poruszającym się po mieście, załatwiającym jakieś sprawy, czy turystom zwiedzającym miasto dostępu do podstawowych stron internetowych. Urządzenia te umożliwiają również odbieranie bądź wysłanie poczty internetowej. Z hotspotów w Piasecznie korzystać mogą posiadacze komputerów przenośnych laptopów, palmtopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. odbiorników GPS) wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową WiFi.

Hotspoty zlokalizowane zostały w następujących punktach miasta:
1. Skwer Stefana Kisielewskiego w Piasecznie

2. Pl. Piłsudskiego w Piasecznie
3. Parking (pomiędzy ulicami Zgoda a Sierakowskiego) i część Parku Miejskiego w Piasecznie (od ul. Zgoda)
4. Teren wokół dworca kolejowego w Piasecznie, w tym przystanki autobusowe oraz perony kolejowe
5. Skate Park w Piasecznie
6. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 (wi-fi wewnątrz budynku) – oznaczone jako UMiG Hot Spot – ten punkt dostępowy ma większy transfer danych

Jak korzystać z hotspotów?
Dostęp do Internetu gwarantowany jest w otwartej przestrzeni, w zasięgu min. 200 metrów od anteny. Hotspoty nie gwarantują dostępu do Internetu w zamkniętych pomieszczeniach. Będąc w zasięgu hotspotu, wyszukujemy sieci bezprzewodowej i łączymy się z siecią za pomocą punktu o nazwie STREFA_WiFi_PIASECZNO_X.  Nie wymagane jest wypełnianie formularza i podawanie imienia, nazwiska, nr telefonu komórkowego czy adres e-mail. Jednocześnie każdy z użytkowników zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem korzystania ze Strefy WiFi Piaseczno.

Dane techniczne dla użytkowników końcowych
1) Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia do 256 kbit/s;
2) Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie rejestrowanych urządzeń końcowych lub użytkowników. Po upływie w/w czasu należy dokonać ponownego logowania;
4) Miesięczny limit transferu danych – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika.

Masz uwagi i sugestie związane ze Stefą WiFi Piaseczno napisz na adres marcin.borkowski@piaseczno.eu lub zadzwoń (+48) 22 70 17 653.