Akcja liczenia wróbli i mazurków

4558
Akcja liczenia wróbli i mazurków - zdjęcie wróbla, źródło Pixabay.com
Akcja liczenia wróbli i mazurków - zdjęcie wróbla, źródło Pixabay.com

Na początku marca po raz pierwszy na terenie gminy Piaseczno przeprowadzono akcję liczenia wróbli i mazurków, do której licznie zgłosiły się placówki oświatowe.

Bodźcem do zorganizowania akcji jest obserwowany od lat 80-tych spadek liczebności wróbli w Polsce. Przyczyn tego zjawiska upatruje się m.in. w remontach domów, a zwłaszcza zatykaniu wszelkich nierówności i szpar, w których wróble gniazdowały. Nie bez znaczenia jest również zubożenie bazy pokarmowej powodowane przez wynoszenie śmieci w plastikowych workach, do których wróble nie mają dostępu. Z kolei na obszarach wiejskich powodem zmniejszenia liczebności wróbli może być ograniczenie lub całkowite zaniechanie upraw na polach czy stosowanie większych ilości chemikaliów zabijających owady stanowiące pokarm wróbli. Prawdopodobnie wróble są bardziej wrażliwe na te zmiany niż ich kuzyni – mazurki.

Dlatego tak istotne jest policzenie tych ptaków i kontynuacja monitoringu w latach kolejnych, dzięki czemu możliwa będzie bieżąca obserwacja zmian ich liczebności.

Udział szkół w akcji polegał na przeprowadzeniu w ich okolicy około godzinnego spaceru oraz policzeniu wszystkich napotkanych po drodze wróbli i mazurków. W tym celu przedstawiciele Chojnowskiego Parku Krajobrazowego opracowali atrakcyjne materiały dydaktyczne ułatwiające identyfikację ww. gatunków ptaków. Po przejściu zaplanowanej trasy grupy uczniów, które zaangażowały się w akcję wypełniły specjalnie przygotowane na tę okoliczność karty liczenia. Karty zostały przekazane organizatorowi akcji i zostaną wykorzystane do monitoringu liczebności populacji wróbli i mazurków. Odbyło się łącznie siedem spacerów, podczas których zaobserwowano 73 osobniki, w tym 47 mazurków, 13 wróbli oraz jedno stado mieszane. Mazurki stanowiły 78% wszystkich zaobserwowanych osobników.

Uczniowie z grup, w których zaobserwowano najwięcej ptaków otrzymali drobne upominki, w tym m.in. workoplecaki, przewodniki rowerowe po Krainie Jeziorki i artykuły piśmiennicze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję uczniom i nauczycielom, a w szczególności jej pomysłodawcom i organizatorom z Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.