Aktywna tablica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie

2879
Ilustracja. Aktywna tablica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie
Aktywna tablica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie

Gmina Piaseczno jako organ prowadzący piaseczyńskie placówki oświatowe znalazła się na liście projektów wybranych do dofinasowania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zadaniem programu jest zapewnienie Szkołom Podstawowym niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów,  projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych. W 2020 r. wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Zakupiony sprzęt będzie służyć rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjnych metod pracy.

Program “Aktywna Tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

W obecnej edycji programu o dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019. W naszej gminie warunek ten spełniała tylko Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i zostanie ona doposażona w sprzęt wartości 17 500 zł.

Rządowy program Aktywna tablica na lata 2020-2024