Logo. Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki SMOK w Piasecznie
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki SMOK w Piasecznie

W Gminie Piaseczno, w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania “Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego” utworzony został Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

W ramach podpisanych dwóch umów z Polskim Związkiem Koszykówki w Szkole Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego oraz Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzone są bezpłatne treningi koszykówki. W ramach programu do szkół  został przekazany w użytkowanie sprzęt sportowy i multimedialny, niezbędny do pracy przy nadzorowaniu programu. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostali trenerzy, którzy od stycznia do końca listopada prowadzą treningi dla dzieci z poziomu klas I-II, klasy III – IV, klasy V.

Łącznie zaplanowano 282 zajęcia po 90 minut dla sześciu grup wiekowych.

Logotypy. Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki SMOK w Szkołach Podstawowych w Piasecznie