Album o rodzinie Zawadzkich

6610
Album o rodzinie Zawadzkich
Album o rodzinie Zawadzkich

W 2016 r. ukazała się publikacja o życiu i działalności rodziny Zawadzkich: Józefa i Leony oraz ich dzieci Anny i Tadeusza, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego.

Tekst został opracowany przez Joannę Kowalską-Nowak przy współpracy z Elżbietą Kozak, zweryfikowany przez konsultanta historycznego Stanisława Maliszewskiego z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Korektę wykonała Izabela Jurek, grafikę i przygotowanie do druku – Wiktor Nowotka, a za redakcję odpowiadała Mirosława Walczykowska. Materiały – skany dokumentów i zdjęcia, które TPZD pozyskało przy okazji przygotowywania dokumentacji, zostaną wykorzystane i posłużą jako baza do utworzenia multimedialnego muzeum konspiracyjnych działań w czasie okupacji i w czasach komunizmu na terenie Zalesia Dolnego.

Publikacja wydana została w formie albumowej w ilości 500 egz. Część publikacji zostanie przekazana do bibliotek publicznych i szkolnych, część dla Fundacji Dom Zośki. Publikacja nie będzie wystawiona na sprzedaż.

Wydanie publikacji było sfinansowane z grantu otrzymanego w ramach konkursu rozpisanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK “Tu mieszkam, tu zmieniam” w wysokości 10000 zł. Ze względu na dodatkowe koszty druku za wydanie w kolorze publikację dofinansowali: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w wysokości 4000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie w wysokości 1000 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych TPZD.

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.