Alert Poziom I – dot. zanieczyszczeń powietrza

392

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I.

Pełna treść komunikatu do pobrania po kliknięciu w link.

Załącznik nr 1 do Alertu poziomu I z dnia 02 lutego 2016 r. – Obszary, na których wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych, dopuszczalnych, docelowych dla normalnych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.