Alert Poziom I – dot. zanieczyszczeń powietrza

1147

 

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w roku 2018  poziomów dopuszczalnych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego, Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Powiadomienie Poziom I