Aspekty prawne funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w Piasecznie

1506

Uchwałą Nr 392/ XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. radni przyjęli:

  • program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Podstawą prawną tej uchwały są:

  • art.18 ust. 2 pkt 2 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
  • art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

Program wsparcia dla rodzin wielodzietnych obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny (w tym zastępcze) zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno i płacące tu podatki, posiadające przynajmniej troje dzieci, bez względu na kryterium dochodowe.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Uchwała Nr 625/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.08.2012 w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr 392/ XVI /2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Uchwała Nr 938/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Uchwała Nr 217/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.