Karta Dużej Rodziny w Piasecznie

2094
Plakat promujący Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny.
Plakat promujący Piaseczyńską Kartę Dużej Rodziny.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Piaseczyńska Karta Dużej Rodziny stanowi zestaw ulg dla dużych rodzin, które mieszkają na terenie gminy Piaseczno i płacą tu podatki. Funkcjonuje od 1 października 2012 r. Karta jest elementem programu działań wspierających rodziny wielodzietne, który został uchwalony 29 grudnia 2011 r. przez Radę Miejską w Piasecznie. Ułatwia ona rodzinom korzystanie z oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej, do której – ze względu na wysokie koszty – nie zawsze mają wystarczający dostęp. Inicjatorem Karty jest piaseczyńskie koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

Jakie daje korzyści?

  • rodziny 3+ otrzymują dodatkową 50% zniżkę na bilety wstępu i zajęcia w Centrum Kultury i podległych mu Klubach Kultury. Rodziny 4+ zyskują tutaj dodatkową 70% zniżkę
  • rodziny 3+ i 4+ otrzymują 50% zniżkę na bilety i karnety wstępu na gminny basen, ściankę wspinaczkową i imprezy widowiskowo – sportowe organizowane przez GOSIR
  • rodziny 4+ od dnia 1 września 2015 r. mogą ubiegać się o zwrot 50% kwoty wydanej na zakup biletów imiennych okresowych ulgowych (30. i 90. dniowych) komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin 4+ pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego

Ponadto program będzie obejmował:

  • zmianę kryteriów przyjmowania dzieci do gminnych przedszkoli publicznych polegającą m.in. na przyjmowaniu dzieci matek wielodzietnych niezależnie od podejmowanej pracy, nierozdzielanie rodzeństw;
  • bezpłatny dostęp do porady psychologa, pedagoga lub terapeuty w gminnych placówkach;
  • zwiększenie zakresu uprawnień, szczególnie dotyczących komunikacji;
  • oraz inne zniżki negocjowane przez koło ZDR3+ z lokalnym biznesem.

Kto może ją zdobyć?
Karta Dużej Rodziny dedykowana jest wszystkim chętnym rodzinom, samotnym rodzicom i rodzinom zastępczym, wychowującym troje lub więcej dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Karta występuje w dwóch odmianach: KRD 3+ oraz KDR 4+.
Przysługuje ona dzieciom i młodzieży w wieku do 18 roku życia, młodzieży do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub studiów oraz rodzicom bądź opiekunom prawnym.

Jakie są cele programu wsparcia?
Program ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Inicjatorom programu zależy na wzmocnieniu kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu ulg oraz podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin. Działania te są elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Piaseczno, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku.

Portale internetowe i funpage publikujące ważne informacje
Karta Dużej Rodziny na portalu facebook
– informacje tutaj publikuje Piaseczyńskie Koło Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

duzarodzina.pl – ogólnopolski portal dla rodzin wielodzietnych