Bajeczna w Bobrowcu

1171
Ulica Bajeczna w Bobrowcu
foto: Łukasz Wyleziński

Pod koniec kwietnia został zakończony remont ul. Bajecznej w Bobrowcu, na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Głównej o długości 742 m.b.

W zakresie prac wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni kruszywowej jezdni, przebudowę przepustu o metrowej średnicy wraz ze ściankami czołowymi, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami oraz budowę wzdłużnego odwodnienia drenażowego z zrzutem do rowów odparowujących.

Przeprowadzono też regulację urządzeń infrastruktury technicznej, wykonano budowę 742 m.b. nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, zjazdy na posesje utwardzone kruszywem, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, humusowanie i obsianie trawą. Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Przyjazną (skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią jako forma spowalniacza poprawiającego bezpieczeństwo ruchu).

Remont został wykonany przez firmę „Fal-Bruk” Sp. z o.o. Sp.k. Warszawa. Koszt inwestycji wyniósł 1 341 930 zł brutto.