Bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy, foto R. Motyl, źródło WTP Warszawa
foto R. Motyl, źródło WTP Warszawa

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał Zarządzenie nr 294/2022 z dnia 26 lutego 2022 r., w którym wyraża się zgodę na nieodpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę w granicach strefy biletowej 1 i 2 dla obywateli Ukrainy, na podstawie posiadanych przez nich dokumentów.

Ulga obowiązuje również na wszystkich liniach “L”, które jeżdżą na terenie gminy Piaseczno.

Zarządzenie Prezydenta Trzaskowskiego_0294 z 26022022

 
Od piątku, 15 kwietnia Warszawski Transport Publiczny będzie bezpłatny dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego lub później. Uprawnienia będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Piątek – 15 kwietnia będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym dla obywateli Ukrainy.

Bez opłat będą mogli z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:

  • przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego lub później,
  • dotarli do Polski legalnie,
  • posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego lub później.

Uprawnienia będą honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej.

Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego tego roku.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Zmiany zostały wprowadzone zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy z 13 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla obywateli Ukrainy.

Źródło informacji: www.wtp.waw.pl

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego osoby legitymujące się ukraińskim dokumentem tożsamości mogą podróżować komunikacja miejską WTP za darmo.