Szablon - Kultura bez barier . Na zdjęciu żółta klawiatura komputerowa i logo biblioteki dostępnej.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała grant w wysokości 197 600 zł na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe pochodzą z projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pieniądze zostaną przeznaczone na projekt „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”, który ma na celu m.in.: uwrażliwienie zespołu na perspektywę odbiorcy w procesie przygotowywania wydarzeń przez szkolenia dla pracowników, współpracę ze środowiskiem senioralnym oraz z osobami z niepełnosprawnościami; zdefiniowanie najważniejszych punktów podróży odbiorcy do biblioteki; ułatwienie dostępu do zbiorów biblioteki; poszerzenie oferty wydarzeń otwartych i dostępnych; współpracę z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów, spotkań, koncertów; promocję wydarzeń dostępnych i biblioteki jako miejsca dostępnego.

Środki z PFRON zostaną spożytkowane również na zakupy infrastruktury tj. książkomatu, krzesła ewakuacyjnego, mobilnej pętli indukcyjnej oraz pętli stanowiskowych do obsługi. Aby wesprzeć osoby niesłyszące, punkty obsługi wyposażone zostaną także w dostęp online do tłumacza PJM. Zwiększy się sama oferta biblioteki. Już w styczniu bibliotekarze doposażyli placówki w 300 książek z dużą czcionką, pulę kodów do e-booków oraz aplikację do audiobooków. Planowany jest też zakup sprzętu multimedialnego do warsztatów w Multicentrum.

Biblioteka ma w planach również ciekawe warsztaty, spotkania autorskie z tłumaczeniem na polski język migowy oraz koncerty, a także projekt fotograficzny podsumowujący realizację całego zadania.

To kolejny krok w dostosowywaniu Biblioteki Publicznej w Piasecznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od listopada 2022 r. w Bibliotece Głównej w CEM działa nowoczesny system informacyjny przeznaczony dla osób niedowidzących i niewidomych – ToTuPoint. Więcej o jego działaniu można przeczytać w artykule: ToTuPoint w bibliotece.