Ilustracja. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Głoskowie
foto: Łukasz Kamiński

Gmina Piaseczno w ramach pozyskanego dofinansowania z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” zrealizowała zadanie “Budowa boiska wielofunkcyjnego w Głoskowie”.

Inwestycja dotyczyła budowy boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz zajęć ogólnorozwojowych o wymiarach 20×30 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z granulatu oraz miału kamiennego oraz wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami. Wymiary zewnętrzne boiska wynoszą obecnie 51×32 m.

Inwestycja realizowana była na niezagospodarowanym terenie klubu sportowego. Obecnie stanowi poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku oraz rozwoju fizycznego dla okolicznych mieszkańców. Nowo powstały obiekt przyczynia się do aktywizacji sportowej zarówno dzieci jak i dorosłych, służy zwiększeniu ich aktywności fizycznej, propagowaniu sportu wśród społeczności. Poprawa infrastruktury zwiększa komfort, bezpieczeństwo i jakość realizowanych na niej zajęć sportowych oraz daje szanse na kolejne atrakcyjne propozycje sportowo-rekreacyjne. Ponadto obiekt umożliwia organizowanie imprez kulturalno-sportowych integrujących lokalną społeczność. Budowa boiska zapewnia i tworzy ofertę dla młodzieży, która często nie wie co robić w wolnej chwili. Aktywność fizyczna możliwa dzięki wybudowanemu boisku, to działanie prowadzące wprost do zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Wspólne spędzanie czasu przez osoby w różnym wieku, aktywność sportowa to działania sprzyjające kreatywności, integrujące lokalną społeczność.

Ilustracja. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Głoskowie
foto: Łukasz Kamiński

Całkowita wartość zadania wyniosła 949 131,96 zł.

Wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 200 000,00 zł.

Umowa pomiędzy Gminą Piaseczną a Województwem Mazowieckim podpisana została 18 sierpnia 2021 r. Inwestycja zrealizowana w terminie do 31.12.2021 r. przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie (GOSiR Piaseczno).

logotyp Mazowsze