Centrum dyspozytorskie – nowoczesne zarządzanie miastem

875
Zrzut aplikacji OnCall. Foto archiwum Referatu Innowacji Miejskich. Centrum dyspozytorskie - nowoczesne zarządzanie miastem
foto: archiwum Referatu Innowacji Miejskich

Po wakacjach planowane jest uruchomienie nowoczesnego centrum dyspozytorskiego, które zapewni kompleksową obsługę zgłoszeń od mieszkańców – zarówno telefonicznych, jak i pochodzących z aplikacji czy miejskiej sieci czujników.

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno od początku roku trwają prace nad innowacyjnym systemem informatycznym, który umożliwi zbieranie informacji docierających do gminy z różnych kanałów informacyjnych. – Chcemy, aby każde wpływające do nas zgłoszenie, czy to telefoniczne, czy pochodzące z aplikacji lub mailowe, było zarejestrowane w systemie informatycznym, zweryfikowane wstępnie przez dyspozytora, a następnie przekazane według kompetencji do odpowiedniego wydziału lub właściwej instytucji zewnętrznej – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Sprawne reagowanie

Taki mechanizm umożliwi dużo sprawniejszą reakcję oraz pozwoli na wystawienie na gminnej stronie internetowej odpowiednich narzędzi umożliwiających mieszkańcom kontrolę i śledzenie stanu zgłoszonej przez nich sprawy.
– Zależy nam, aby zgłaszający mieli poczucie, że urząd zajmuje się zgłoszonym przez nich tematem, bo do tej pory niestety komunikacja była raczej jednostronna – mówił podczas pierwszej prezentacji systemu burmistrz Daniel Putkiewicz.

Zgłoszenia całodobowe

Centrum dyspozytorskie najprawdopodobniej zostanie zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 5. Ze względu na ilość i różnorodność zgłoszeń oraz sprawną ich koordynację planuje się, aby obsługą zgłaszanych informacji zajmowały się dwie osoby. Centrum dyspozytorskie będzie czynne całą dobę. W godzinach pracy urzędu strażnika miejskiego wesprze urzędnik, który będzie odpowiedzialny za sprawy obsługiwane przez wydziały urzędu. Inne zgłoszenia dotyczące instytucji lub zarządców zewnętrznych, np. powiatu czy województwa, zostaną przekazane według kompetencji do właściwych jednostek. Pozostałe, dotyczące porządku publicznego, trafią bezpośrednio do systemu straży miejskiej. Poza godzinami pracy urzędu strażnik miejski będzie rejestrował wszystkie zgłoszenia, które zostaną zapisane w specjalnie stworzonym rejestrze na koncie właściwego wydziału urzędu.

Specjalne udogodnienia

Nowy system zawiera kilka przygotowanych przez urząd udogodnień. Po pierwsze został wyposażony w usługę geokodowania zgłoszeń i prezentacji ich na mapie. Funkcja ta pozwala na szybkie ustalenie, czy w okolicy już były podobne zgłoszenia oraz umożliwia ich połączenie w jeden przekazany do wydziału komunikat. Kolejnym udogodnieniem jest zastosowanie inteligentnych słowników, które połączone z usługą geokodowania pozwalają na podanie dyspozytorowi niezbędnych informacji np. na temat zarządcy drogi, której dotyczy zgłoszenie, czy też na uzyskanie informacji, czy dane zgłoszenie znajduje się w zasięgu kamer miejskiego monitoringu.

Kontakt z pracownikami i strażnikami w terenie

Z systemem dyspozytorskim współpracuje również nowoczesna aplikacja mobilna przeznaczona dla urzędników pracujących w terenie. Spięta jest bezpośrednio z systemem dyspozytorskim i umożliwia łatwą obsługę zgłoszeń, które mogą zostać skierowane do bezpośredniej obsługi w aplikacji lub poprzez rejestr zdarzeń umieszczony w urzędzie. Aplikacja pozwala na bieżące śledzenie przemieszczania się aktywnych w terenie pracowników i tym samym umożliwia ich optymalne wykorzystanie przy obsłudze zgłoszeń. Zapewnia również stały kontakt z dyspozytorem, który dysponuje różnymi rejestrami i systemami, co umożliwia pośredni dostęp pracownika terenowego do niezbędnych
w danej chwili informacji. Dzięki temu w łatwy sposób można np. ustalić właściciela działki lub zlokalizować przebieg infrastruktury technicznej.

Prezentacja systemu do obsługi centrum dyspozytorskiego. Centrum dyspozytorskie - nowoczesne zarządzanie miastem
foto: Łukasz Wyleziński

Trwają testy

Obecnie system jest już uruchomiony. Trwają jeszcze prace integracyjne z systemem dziedzinowym straży miejskiej i siecią miejskich czujników. Pod system, na początek, zostanie podpiętych dziesięć czujników parkingowych zainstalowanych w miejscach objętych zakazem parkowania na ul. Kościuszki. Gdy czujnik wykryje niedozwolone parkowanie, w dyspozytorni automatycznie zostanie utworzone zdarzenie, które zostanie skierowane do obsługi w straży miejskiej.

Alarmy w centrum dyspozytorskim będą również generować automatyczne czujniki umieszczone w kanałach i rowach melioracyjnych na terenie miasta oraz na rzece Jeziorce. Gdy stan wody podniesie się gwałtownie, zaalarmowane zostaną służby odpowiedzialne za właściwe utrzymanie tych cieków. Dzięki temu systemowi możliwe będzie wczesne wykrycie zagrożenia i danie służbom niezbędnego czasu na reakcję.

Mobile Alert

System oprócz zgłoszeń telefonicznych, mailowych oraz tych pochodzących z czujników został przystosowany do współpracy z działającą w Piasecznie aplikacją Mobile Alert. Za pomocą tej aplikacji można przesłać zgłoszenie, wybierając jedną z kilkudziesięciu kategorii spraw. Tak wysłana informacja trafia obecnie do urzędu bezpośrednio na adres mailowy pracownika przypisanego do obsługi wybranej kategorii. Urzędnik dalej zajmuje się jej obsługą, ale ponieważ zgłoszenie jest anonimowe, nie może powiadomić o załatwieniu sprawy czy jej statusie. Po uruchomieniu systemu dyspozytorskiego informacja zawierająca treść i status zgłoszenia zostanie udostępniona mieszkańcom. Na portalu mapowym lub w wyszukiwarce w łatwy sposób będzie można odszukać swoje zdarzenie i zobaczyć, co się z nim aktualnie dzieje.

Zarządzanie informacją

Idea stanowiska dyspozytorskiego wiąże się również z dostępem dla dyspozytora do wszelkich rejestrów gminnej infrastruktury, baz danych, map, koncepcji i opracowań. Odpowiedzią na te potrzeby jest dostęp do gminnego portalu SDI, gdzie zgromadzono wszystkie te informacje. Dysponując tym narzędziem, w łatwy i szybki sposób dyspozytor będzie mógł udzielić właściwej informacji lub zweryfikować informacje zawarte w zgłoszeniu.

Uruchomienie systemu planowane jest na początek września 2020 roku.

Informacja powiązana tematycznie: Rusza centrum dyspozytorskie w gminie Piaseczno.