Centrum miasta Piaseczno - nowa regulacja komunikacji drogowej z 1825 roku
Centrum miasta Piaseczno - nowa regulacja komunikacji drogowej z 1825 roku

CENTRUM MIASTA PIASECZNO
NOWA REGULACJA KOMUNIKACJI DROGOWEJ Z 1825 ROKU

W 1825 roku powstała jedna z najdokładniejszych i najpiękniejszych map centrum miasta Piaseczno wykonana przez geometrę przysięgłego Augustyna Sulikowskiego w kolorze z czytelnymi opisami historycznych ulic, placów oraz oryginalnej parcelacji. Dzięki tej mapie możemy prześledzić ewolucję urbanistyczną centrum historycznego miasta Piaseczna na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. Np. obecna ulica Kilińskiego nosiła nazwę ulica Żabia, a plac na skrzyżowaniu ulic: Nadarzyńskiej, Gruzowej (dziś Żeromskiego) i Krakowskiej (dziś fragment Kościuszki) był nazywany oficjalnie placem Na Zastawiu. Możemy dowiedzieć się gdzie zostały zlokalizowane tradycyjne piaseczyńskie browary i gorzelnie oraz piece garncarskie. Ciekawostką urbanistyczną jest też czytelna tendencja do prostowania i poszerzania istniejących ulic, np. Nadarzyńskiej i Nowej (dziś Puławska). Nazwy najstarszych ulic pozostały w podobnej formie do dziś, co jest ważnym elementem zachowania lokalnej tożsamości dla mieszkańców miasta Piaseczno.

PIASECZNO CITY CENTRE
NEW TRAFFIC REGULATION OF 1825

In 1825, one of the most accurate and beautiful maps of Piaseczno city centre was produced by sworn surveyor Augustyn Sulikowski, rendered in colour with clear descriptions of historic streets, squares and original subdivision of land. This map allows to trace the urban evolution of the centre of the historic city of Piaseczno over the last two centuries. For example, the current Kilińskiego Street was called Żabia Street, and the square at the intersection of the following streets: Nadarzyńska, Gruzowa (now Żeromskiego) and Krakowska (now a section of Kościuszki Street) was officially called Na Zastawiu Square. This allows one to learn where traditional Piaseczno breweries and distilleries and pottery kilns were located. Another urban planning curiosity is the clear tendency to straighten and widen existing streets, such as Nadarzyńska and Nowa (now Puławska). The names of the oldest streets have remained in a similar form to this day, which is an important element in preserving local identity for Piaseczno residents.

Realizacja projektu: Centrum Kultury w Piasecznie
Opracowanie merytoryczne: Piotr Kalbarczyk
Źródło grafik: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie – ul. Długa 7, 00-263 Warszawa