Chojnowski Park Krajobrazowy – monografia przyrodniczo-edukacyjna

6279
Chojnowski Park Krajobrazowy - monografia przyrodniczo-edukacyjna
Chojnowski Park Krajobrazowy - monografia przyrodniczo-edukacyjna

“Chojnowski Park Krajobrazowy – monografia przyrodniczo-edukacyjna”, Michał Falkowski, Michał Jeliński, Krystyna Nowacka-Falkowska

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem sporządzonym dla parku krajobrazowego w województwie mazowieckim. Zawiera dużo cennych informacji z zakresu m.in. abiotycznych komponentów środowiska, hydrologii, roślinności, świata zwierzęcego, walorów krajobrazowych oraz działań edukacyjnych prowadzonych na terenie parku.

Otwock 2007, Wydawca: Chojnowski Park Krajobrazowy

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.