Codziennie w trosce o środowisko – działania PWiK Piaseczno

2938
Ilustracja. PWiK Piaseczno
Foto archiwum PWiK Piaseczno

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. już od 12 lat dba, by mieszkańcy miasta i gminy Piaseczno mieli dostęp do czystej i zdrowej wody w swoich kranach. Spółka nieustannie podnosi jakość świadczonych usług, a także prowadzi działania ekologiczne i edukacyjne.

Piaseczyńskie wodociągi obsługują obecnie prawie 100% mieszkańców miasta i gminy Piaseczno. Systematycznie rozwijając przy tym infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. nie spoczywa jednak na laurach, realizuje milionowe inwestycje, skutecznie pozyskując środki zewnętrzne. Warto także zaznaczyć, że we wszystkich działaniach PWiK przywiązuje wielką wagę do ekologii.

Najważniejsze inwestycje w latach 2017–2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w latach 2017–2020 przeprowadziło szereg inwestycji, które obejmowały m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Złotokłos, Runów, Pilawa, Orzeszyn oraz Chojnów. W ramach inwestycji spółka wybudowała ponad 51 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz około 6 km sieci wodociągowej. Inwestycje te zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie częściowo umarzanych pożyczek, w łącznej kwocie 14 590 450,00 zł netto. Budowa zbiorczego systemu odprowadzania ścieków w tych rejonach pozwoliła na przyłączenie do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nowych odbiorców oraz znacząco wpłynęła na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Jedną z ważniejszych oraz długo wyczekiwanych inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 722 (ul. Pod Bateriami w Piasecznie). W ramach inwestycji udało się wybudować ponad 60 odgałęzień i finalnie dokończyć zadanie skanalizowania tej części miasta. Inwestycja ta, wykonana w 2018 roku, została dofinansowana z WFOŚiGW w Warszawie w formie częściowo umorzonej pożyczki w łącznej kwocie 1 870 000,00 zł netto.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie logoKolejną ważną inwestycją zrealizowaną w ostatnich latach była budowa kanału przerzutowego Głosków-Piaseczno w 2020 roku. Realizacja tego zadania pozwoliła na przekierowanie ścieków sanitarnych z obszaru zlewni oczyszczalni ścieków w Głoskowie do oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Inwestycja ta pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji w 2019 roku oczyszczalni ścieków w Złotokłosie, a w 2020 roku oczyszczalni ścieków w Głoskowie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9,5 mln zł netto.

Ilustracja. Inwestycje PWiK Piaseczno
Foto: archiwum PWiK Piaseczno

Spółka na przełomie lat 2017–2020 przeprowadziła szereg inwestycji w modernizację
i rozbudowę stacji uzdatniania wody. Inwestycje objęły obiekty zlokalizowane w Bobrowcu oraz Złotokłosie. Realizacja powyższych zadań pozwoliła na zwiększenie produkcji wody uzdatnionej oraz wzrost bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę mieszkańców ww. miejscowości.

Jednakże najważniejszą inwestycją w zakresie produkcji wody była rozbiórka starej i budowa zupełnie nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego w Piasecznie. Nowo wybudowana stacja uzdatniania wody pozwoliła na znaczące zwiększenie produkowanej wody z własnych źródeł, co przyczyniło się również do ustabilizowania rozbiorów wody w mieście Piaseczno.

W ubiegłym roku stacja uzdatniania wody przy ul. Żeromskiego wyprodukowała ponad 1,2 mln metrów sześciennych wody.

Wszystkie modernizacje i rozbudowy stacji uzdatniania wody zostały dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w formie częściowo umarzanych pożyczek w łącznej kwocie 15 003 700,00 zł netto.

Eksploatowane przez PWiK stacje uzdatniania wody są stacjami automatycznymi, wymagającymi jedynie dozoru ze strony pracowników obsługi. Nad procesem produkcji wody i eksploatacji sieci wodociągowej dziennie czuwa szesnastu wykwalifikowanych pracowników, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw zdrowej i bezpiecznej wody do mieszkańców miasta i gminy Piaseczno.

W latach 2017–2020 PWiK Piaseczno na inwestycje przeznaczyło blisko 86 mln zł.

PWiK Piaseczno
Foto archiwum PWiK Piaseczno

Inwestycje na 2021 rok

Pomimo wzrostu kosztów działalności PWiK w postaci znaczącego wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz zagospodarowania osadów ściekowych, spółka stale prowadzi inwestycje mające na celu rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W 2021 roku spółka planuje przeznaczyć na ten cel kolejne kilkanaście milionów złotych.

Z początkiem bieżącego roku spółka rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotokłos – etapy V i VI. Przeprowadzenie tej inwestycji pozwoli na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na tym obszarze. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 12,5 mln zł netto. W bieżącym roku spółka wybuduje około 1,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Nowinki. Koszt inwestycji to 380 000 tys. zł netto.

Ponadto planowane jest zakończenie prac związanych z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Wólce Kozodawskiej, kwota przeznaczona na tę inwestycję wynosi 7 350 000 zł netto. Obecnie spółka oczekuje na ostateczną decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przyznanie pożyczki na rozbudowę ww. stacji uzdatniania wody.

Ilustracja. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotokłosie - SUW Złotokłos
SUW Złotokłos, Foto archiwum PWiK Piaseczno

Energia własnej produkcji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. prowadzi szereg działań proekologicznych minimalizujących negatywne oddziaływanie spółki na środowisko naturalne. Jednym z nich jest produkcja energii elektrycznej oraz ciepła z powstającego na terenie oczyszczalni ścieków biogazu. Powstaje on w procesie fermentacji osadów ściekowych. Na przestrzeni 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. wyprodukowało we własnym zakresie około 900 MW energii.

Kolejnym działaniem proekologicznym realizowanym przez spółkę jest budowa na terenie obiektów należących do PWiK farm fotowoltaicznych. Obiekty takie powstaną w pierwszej kolejności na stacjach uzdatniania wody w Złotokłosie, Siedliskach oraz Piasecznie (SUW Żeromskiego), a następnie na oczyszczalni ścieków w Piasecznie.

Inwestycje te – w dobie ciągłego wzrostu ceny energii – pozwolą na ograniczenie jej zakupu od zewnętrznych źródeł oraz pokryją częściowo zapotrzebowanie na energię elektryczną ww. obiektów.

Toaleta to nie śmietnik - akcja PWiK Piaseczno
Foto archiwum PWiK Piaseczno

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna stanowi ważną część strategii spółki. PWiK w Piasecznie nieustannie prowadzi kampanie mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy Piaseczno.

Akcja „Dlaczego warto pić wodę z kranu?” ma zachęcić mieszkańców do picia wody prosto z kranu. Woda dostarczana przez PWiK w Piasecznie jest bezpieczna i zdrowa, zawiera wiele minerałów cennych dla naszego organizmu. Pijąc wodę z kranu, możemy w znaczący sposób ograniczyć powstawanie plastikowych odpadów.

Kolejnymi kampaniami zorganizowanymi przez spółkę były „Zmień nawyki! Toaleta to nie kosz na śmieci” oraz „Dobry zwyczaj nie zapychaj!”. Akcje miały na celu podniesienie świadomości odbiorców w zakresie właściwego użytkowania urządzeń sanitarnych oraz wpływu działalności człowieka na środowisko.

Ważnym aspektem jest dla spółki edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców aglomeracji. Jak wiadomo, by edukacja przynosiła rezultaty, należy rozpocząć ją już od najmłodszych lat. Dlatego z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy PWiK organizuje cykliczne konkursy plastyczne. We współpracy z Centrum Kultury oraz pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno został zorganizowany konkurs pod nazwą „Znamy powody oszczędzania wody”, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Konkurs okazał się wielkim sukcesem. Ponad 160 prac to dowód na to, jak wielu młodym osobom nie jest obojętny los naszej planety.

Toaleta to nie śmietnik - akcja PWiK Piaseczno
Foto archiwum PWiK Piaseczno

Pod koniec 2020 roku spółka zorganizowała konkurs plastyczny „Miejsce śmieci nie jest w sieci”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej wpłynęło ponad 50 pomysłowych prac. Prace laureatów można obejrzeć w siedzibie organizatora.

Każdy z konkursów organizowanych przez PWiK w Piasecznie ma na celu rozbudzić świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży.

Aktualnie spółka prowadzi akcję edukacyjną pt. „Recyklingowa kropelka wody”.

Zapraszamy do śledzenia strony PWiK na Facebooku: www.fb.com/PWiKPiaseczno.

Zmień nawyki - WC to nie kosz na śmieci. Nie spłukuj w WC: emulsji, lakierów, klejów, piasku, żwiru, przeterminowanych leków, pożywienia, tłuszczów, olejów i nieczystości stałych, środków higieny osobistej, podpasek, tamponów, pampersów i innych
Zmień nawyki – WC to nie kosz na śmieci