Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie budowy i przebudowy dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanały technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno – kananlizacyjnej

120

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie budowy i przebudowy dróg gminnych: ul. Lidii Wysockiej, Sybiraków i Nadziei w Julianowie wraz z budową odwodnienia, kanały technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno – kananlizacyjnej