Ilustracja. Czas pandemii w Piasecznie. Akcja rozdawania maseczek dla mieszkańców.
Akcja rozdawania maseczek w centrum Piaseczna, foto Marcin Borkowski

Historia naszych zmagań z wirusem COVID-19 ma już półtora roku. Na początku nikt się nie spodziewał jak wiele zmian w naszym codziennym życiu nastąpi. W tym czasie byliśmy świadkami wielu zdarzeń, ograniczeń i niedogodności. Wszyscy chcemy, aby nasze życie wróciło do normalności co wiąże się z uzyskaniem odporności zbiorowej, a drogą do tego są masowe szczepienia.

Początkowo pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Nikt do końca nie wiedział, jak należy postępować, które działania są konieczne i słuszne. Podejmowanie decyzji w tych warunkach nie było łatwe. Jednostki samorządowe, jak i sami mieszkańcy w formie wolontariatu, angażowali się od samego początku w wiele akcji pomocowych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował pomoc w zakupach dla osób starszych, schorowanych czy samotnych. Na wsparcie mogły też liczyć osoby objęte kwarantanną czy izolacją. MGOPS uruchomił też specjalną infolinię wsparcia psychologicznego. Kiedy wiosną 2020 roku maseczki były towarem deficytowym, wolontariusze zajęli się ich szyciem i dystrybucją. Później z kolei dystrybuowaliśmy maseczki jednorazowe przy wsparciu druhów z OSP.

Urząd działał bez przeszkód

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w oparciu o wytyczne dotyczące organizacji pracy urzędów wydawał zarządzenia regulujące pracę urzędników oraz dostęp mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

– Praktycznie przez cały czas trwania pandemii mieszkańcy w razie takiej potrzeby mieli zapewniony dostęp do urzędu – podkreśla Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Pracownicy zostali podzieleni w taki sposób, by zapewnić rotację między pracą zdalna a stacjonarną, zabezpieczając funkcjonowanie urzędu w sytuacji, gdyby któraś grupa trafiła na kwarantannę. I rzeczywiście udało nam się realizować swoje zadania bez większych przeszkód, mimo, że również Urzędu zakażenia nie omijały – podkreśla Burmistrz.

Wyjaśniamy, że obostrzenia w urzędzie wciąż funkcjonują, gdyż przepisy nie zostały zmienione i samorząd nie został zwolniony z konieczności ich respektowania.

Poza bieżącą pomocą mieszkańcom przebywającym na kwarantannach, organizowaniem pracy szkół i przedszkoli, a także współpracą w zakresie przeprowadzania testów i potem szczepień Rada Miasta i Gminy Piaseczno podjęła również uchwały, które miały za zadanie obniżyć, w granicach dopuszczalnych prawem, zobowiązania podatkowe przedsiębiorców dotkniętych skutkami lockdownu.

Wsparcie dla szkół i przedszkoli

Gmina Piaseczno wspierała też dyrekcje szkół w organizacji edukacji zdalnej.

– Poza zakupem niezbędnego sprzętu ze środków gminy i pozyskanych na ten cel rządowych środków, Gmina Piaseczno kupiła też urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, które były i są  wykorzystywane między innymi w gminnych przedszkolach – przypomina I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak. Do szkół i przedszkoli trafiły też środki do dezynfekcji, jednorazowe rękawiczki czy maseczki.

Najpierw testy, potem szczepienia

Na terenie przychodni SZPZLO przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie, we współpracy z Urzędem pod koniec kwietnia 2020 roku został postawiony specjalny namiot, w którym zorganizowano punkt diagnostyczny. Można w nim było między innymi wykonać testy serologiczne na obecność przeciwciał anty – SARS-CoV-2. Gmina, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci i samych pracowników, sfinansowała takie testy pracownikom przedszkoli przed planowanym otwarciem placówek w maju 2020 roku. Obok gminnej przychodni funkcjonował również punkt testowy DRIVE-THRU.

Aż w końcu na początku roku 2021 pojawiła się możliwość zaszczepienia. W pierwszej kolejności ze szczepionek korzystali pracownicy medyczni. Później przyszła kolej na nauczycieli. Gmina Piaseczno aktywnie włączyła się w organizację akcji szczepień dla pracowników naszych szkół.

– Gdy tylko było to już możliwe rekomendowaliśmy również skorzystanie ze szczepień pracownikom straży miejskiej, MGOPS czy druhom z OSP. Szczepienia były realizowane z naszej przychodni przy ul. Fabrycznej 1 – relacjonuje I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.

Czas pandemii w Piasecznie. Czas pandemii w Piasecznie. Akcja rozdawania maseczek dla mieszkańców.
Jeszcze niedawno do punktów testowania ustawiały się długie kolejki, foto Marcin Borkowski

Gmina wspiera organizację szczepień

Na terenie Gminy Piaseczno, odkąd rozpoczęły się szczepienia populacyjne, wedle określonego przez rząd harmonogramu, funkcjonowało kilkanaście Punktów Szczepień Populacyjnych. Seniorzy mogli liczyć na wsparcie Gminy przy zapisach na szczepienia lub potrzebie zorganizowania transportu do Punktu Szczepień.

– Kiedy pojawiły się rządowe zapowiedzi o konieczności otwarcia gminnych punktów szczepień, Gmina Piaseczno błyskawicznie przygotowała do otwarcia trzy takie miejsca – wspomina Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Niestety w tym okresie, na początku kwietnia, zainteresowanie szczepieniami znacząco przekraczało podaż szczepionek. Dopiero pod koniec miesiąca Gmina dostała „zielone światło” dla jednego punktu i z początkiem maja otworzyliśmy Punkt Szczepień Powszechnych w piaseczyńskim Ratuszu – dodaje Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

W chwili obecnej punkt ten zmienił swoją siedzibę. Realizacją szczepień zajmuje się Szpital Św. Anny w Piasecznie. Pacjenci mają do wyboru dwie lokalizacje – w szpitalu przy ul. Mickiewicza 39, ale również przy ul. Szkolnej 1. Dzięki umowie podpisanej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotokłosie pacjenci mogą liczyć na transport do punktu szczepień w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

– Szpital św. Anny w Piasecznie jest w trakcie rozmów z Kołami Gospodyń Wiejskich w celu zapewnienia możliwości zaszczepienia się podczas festynów oraz ze szkołami na terenie gminy Piaseczno w celu zapewnienia szczepień dla uczniów szkół – informuje Hanna Kułakowska-Michalak.

W trosce o zdrowie i brak ograniczeń

Wszystkie podejmowane przez gminę działania związane z pandemią COVID-19 mają na celu wsparcie mieszkańców i zapobieganie rozszerzaniu się zakażeń. Specjaliści nie mają wątpliwości – nie ma lepszej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i ciężkim przebiegiem COVID-19, jeśli nawet do zakażenia dojdzie, niż przyjęcie pełnej dawki szczepionki. – Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, ponieważ większość z uprawnionych do szczepień już z nich skorzystała – podkreśla II Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak. – Dzięki odpowiedzialnej postawie mieszkańców mamy dużo większe szanse na normalne funkcjonowanie placówek oświatowych. Z zapowiedzi rządu wynika, że w przypadku zwiększenia liczby zachorowań, ewentualne ponowne obostrzenia będą wprowadzane na tych obszarach, w których wyszczepialność jest na niskim poziomie – dodaje.

– Według najnowszych danych już 61,5 proc. naszych mieszkańców jest już w pełni zaszczepionych. Plasuje nas to na pierwszym miejscu w Polsce wśród gmin w przedziale 30-100 tys. mieszkańców. Jednak do osiągnięcia odporności populacyjnej, która zabezpiecza też osoby, które ze względu na wiek czy stan zdrowia nie mogą poddać się szczepieniu, nadal sporo nam brakuje – podkreśla Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Od trzech miesięcy korzystamy ze związanego z niską liczbą zakażeń rozluźnienia obostrzeń związanych z pandemią. Maseczki trzeba nosić tylko w pomieszczeniach zamkniętych, możemy chodzić do kin, teatrów, na koncerty  czy wystawy, korzystać z usług fryzjerów, kosmetyczek, tatuażystów czy uczestniczyć w dużych imprezach okolicznościowych, np. weselach. Jednak Minister Zdrowia już zapowiada, że wzrost zakażeń, będzie się wiązał z ponownym wprowadzeniem obostrzeń. Skala zakażeń, podobnie jak związanych z nimi ograniczeń, będzie zaś zależała od stopnia wyszczepialności społeczeństwa.

Dlatego zachęcamy: Zaszczep się! Dla siebie i dla innych!

Plakat #SzczepimySię osiągnijmy razem zbiorową odporność
#SzczepimySię osiągnijmy razem zbiorową odporność