Deszczówka – badanie ankietowe

3633

W ostatnich latach obserwujemy systematycznie pogarszającą się sytuację hydrologiczną w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę, która pomoże w przygotowaniu kampanii informacyjnej na temat prawidłowego gospodarowania wodą deszczową.

Rolnicy narażeni są na straty z powodu utrzymującej się w okresie wiosenno-letnim suszy glebowej, a gwałtowne opady deszczu nie są w stanie w krótkim czasie przesiąknąć do gruntu i uzupełnić niedobór wody. Dla wszystkich coraz dotkliwsze stają się negatywne skutki zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka.

Gmina Piaseczno również doświadcza tego typu problemów. Rośnie pobór wody sieciowej wykorzystywanej do podlewania ogródków przydomowych przy jednoczesnym pozbywaniu się przez mieszkańców nadmiaru deszczówki. Przekłada się to m.in. na wyższe rachunki za korzystanie z wody przez gospodarstwa domowe oraz rosnące koszty rozbudowy kanalizacji deszczowej, które ponosi gmina. Jako wspólnota samorządowa, wszyscy powinniśmy podjąć wysiłki zmierzające do bardziej racjonalnego gospodarowania wodą deszczową, tym bardziej, że istnieje co najmniej kilka rozwiązań na gromadzenie i ponowne wykorzystywanie tego cennego zasobu.

Jako samorząd chcielibyśmy służyć pomocą w tym wspólnym przedsięwzięciu, dlatego przygotowaliśmy ankietę, która ma za zadanie wysondować na ile mieszkańcy są świadomi powagi sytuacji, na ile chętnie chcieliby zmienić swoje dotychczasowe nawyki, co ich motywuje, a co zniechęca do tego, żeby korzystać z istniejących rozwiązać technicznych służących tzw. małej retencji. Zebrane w ten sposób informacje pomogą nam podjąć stosowne działania zaradcze, które w konsekwencji ograniczą koszty rozbudowy kanalizacji deszczowej i przyczynią się do poprawy lokalnych warunków hydrologicznych. Jednocześnie postaramy się rozwiać wszelkie obawy co do słuszności retencjonowania deszczówki.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców domów jednorodzinnych bądź szeregowych, z dostępem do własnego ogródka. Jest ona całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowania kampanii informacyjnej na temat prawidłowego gospodarowania wodą deszczową. Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut.

Ankieta będzie dostępna w dniach 1-30 czerwca 2021 roku pod linkiem:

Wypełnij ankietę docs.google.com/forms

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o ankiecie wśród sąsiadów i znajomych mieszkających w naszej gminie. Im więcej osób weźmie w niej udział, tym pełniejsza będzie nasza wiedza na temat potrzeb, oczekiwań i obaw mieszkańców.

Państwa opinie są dla nas niezwykle cenne, dlatego z góry dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie.