DNI JÓZEFOSŁAWIA 2024

1910
Plakat Dni Józefosławia 2024
Dni Józefosławia 2024

7–9 czerwca 2024 roku Centrum Kultury w Piasecznie, sołectwo Józefosław oraz Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno zapraszają na Dni Józefosławia. Miejsce: teren Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu. Wstęp wolny!

Dni Józefosławia program wydarzenia:
7 czerwca (piątek):
15.00-21.00 strefa gastro
15.00-21.00 strefa dmuchańców
16.00-17.00 Urbinaria Politechniki*
8 czerwca (sobota):
11.00-21.00 strefa gastro
11.00-21.00 strefa dmuchańców
12.00-20.00 strefa handlowa
15.00-17.00 strefa Politechniki – stoiska kół naukowych**
15.00-22.00 scena:
– 15.00 The Ferreros (45 min)
– 16.15 Felicja (60 min)
– 17.30 Wyrwa Collective (60 min)
– 20.00 Time for Pink Floyd
9 czerwca (niedziela):
11.00-20.00 strefa gastro
11.00-20.00 strefa dmuchańców
11.00-17.00 strefa handlowa
11.00-17.00 scena:
– 11.00 Uczniowie emisji głosu Klubu Kultury w Józefosławiu
– 11.40 Teatr Klubu Kultury w Józefosłwiu „Po kwadransie…”
– 12.30 Szkoła Muzyczna MUZOFILIA
– 13.15 Pokaz tańca Klubu Seniora
– 14.00 Szkoła tańca GRAWITACJA
– 14.35 Przedszkole INCY-WINCY w Julianowie
– 15.15 Szkoła tańca PASO
– 16.15 Koncert piosenek Disneya w wykonaniu Magdaleny Wasylik

* URBINARIA POLITECHNIKI to innowacyjne zajęcia studentów mające charakter warsztatów praktycznych. Realizowane były w ramach przedmiotu „Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej” na kierunku studiów „Gospodarka Przestrzenna” na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. W roku 2024 duża grupa studentów odbyła „spacer” po Józefosławiu. Zadaniem studentów było zaobserwowanie i analiza konfliktów przestrzennych wynikających z różnych perspektyw uczestników procesów urbanizacji. Jednym z głównych celów jest określenie wpływu tych konfliktów na wartość przestrzeni.
Prace studenckie nadzoruje i koordynuje bardzo doświadczony wykładowca tj. Pani dr Małgorzata Havel – architektka, urbanistka i badaczka systemów i instrumentów planowania przestrzennego w Europie. W ramach Dni Józefosławia studenci zaprezentują wyniki swoich prac i zaproszą zainteresowanych mieszkańców do rozmów i dyskusji. W piątek w godzinach 16.00-17.00, będzie można zapoznać się z wynikami prac pierwszej grupy studentów. W sobotę w godz. 15.00-17.00, będzie można poznać wyniki prac kolejnych grup oraz wyłonione zwycięskie prace.

** W sobotę na stoiskach kilku kół naukowych Politechniki Warszawskiej będzie można zapoznać się z ofertą studiów w Politechnice Warszawskiej i poznać bliżej specyfikę studiowania na niektórych wydziałach, w szczególności na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/815237073425448/

DNI JÓZEFOSŁAWIA 2024
PLAKAT DNI JÓZEFOSŁAWIA 2024