Dofinansowanie dla OSP Bobrowiec z Urzędu Marszałkowskiego

1113
Dofinansowanie dla OSP Bobrowiec z Urzędu Marszałkowskiego

Ochotnicza Straż Pożarna Bobrowiec otrzymała dofinansowanie z programu “Mazowieckie Strażnice OSP – 2020”. Wspomniana jednostka OSP, otrzymała dofinansowanie do remontu garażu i elewacji strażnicy w kwocie 20 tys. zł.

Całkowity koszt zadania oszacowany został na 70 000 zł, z czego z budżetu Gminy Piaseczno: 50 000 zł, natomiast 20 000 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
Zakres remontu dotyczy garażu i elewacji strażnicy.

Celem zadania “Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej celem pokrycia całości lub części kosztów prac remontowych budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. Uruchomienie ww. zadania pozytywnie wpłynie na pracę strażaków-ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przekłada się na poprawę ochrony przeciwpożarowej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mazovia.pl