Zbiorcza informacja z rozpatrzonych petycji w 2019 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

675

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zbiorcza informacja z rozpatrzonych petycji w 2019 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.