Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza ze Szpitalną
foto Marcin Borkowski

Starostwo Powiatowe w Piasecznie informuje, że 1 lipca 2024 roku – po porannym szczycie komunikacyjnym – wykonawca przebudowy ulicy Sienkiewicza w Piasecznie, będzie prowadził prace drogowe na skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną.

Prace te będą polegały na dostosowaniu geometrii skrzyżowania do umożliwienia przejazdu autobusów komunikacji miejskiej, które już od 4 lipca 2024 roku będą skierowane na trasę objazdową przez ulicę Szpitalną.

W czasie trwania prac należy spodziewać się krótkotrwałych wstrzymań ruchu. Firma realizująca roboty drogowe przewiduje, że prace zostaną zakończone jeszcze tego samego dnia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Data publikacji: 01.07.2024 r.