Relacja ze spaceru badawczego ulicą Nadarzyńską w Piasecznie

667
Spacer badawczy ulicą Nadarzyńską
foto: Bartłomiej Gajewski

W środę, 26 czerwca 2024 r., odbył się spacer badawczy na wschodnim odcinku ulicy Nadarzyńskiej, pomiędzy ulicami Kniaziewicza a Kilińskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicieli Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz pracownię projektową SAWAWA z Warszawy.

Spacer był okazją do zapoznania się z historią ulicy Nadarzyńskiej oraz całej południowej części centrum Piaseczna. Architekci, którzy wygrali przetarg na projektowanie koncepcji przestrzeni ul. Nadarzyńskiej, dzielili się swoimi pierwszymi pomysłami i zasadami projektowania ulic śródmiejskich. Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich oczekiwań i obaw związanych z przyszłym zagospodarowaniem tej ulicy.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spaceru była obecność zieleni na ulicach i placach miejskich. W trakcie tego upalnego popołudnia, miejsca postojów na rozmowy i dyskusje często wyznaczały drzewa, w których cieniu chowali się uczestnicy wydarzenia.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wnieść swoje uwagi do projektu, mają możliwość przesłania swoich wniosków mailowo na adres konsultacje@piaseczno.eu do 3 lipca 2024 r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i współtworzenia przestrzeni ulicy Nadarzyńskiej.

Powiązane tematycznie: Spacer badawczy po ul. Nadarzyńskiej na odcinku wschodnim, od ul. Kniaziewicza do ul. Kilińskiego

Data publikacji: 27.06.2024 r. – Wydział Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno