Dzień Ludzi Bezdomnych

370
Ilustracja. Dzień Ludzi Bezdomnych
Dzień Ludzi Bezdomnych. Foto: pixabay.com

14 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Ludzi Bezdomnych, który został zainicjowany przez Marka Kotańskiego – twórcę Stowarzyszenia MONAR i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności.

Głównym założeniem tego dnia jest przedstawienie społeczeństwu problemów osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz przełamywanie stereotypów związanych z tym problemem społecznym. Trudno określić ten dzień świętem, bo nie chodzi o świętowanie, lecz o dostrzeżenie ludzi, którzy bywają dla nas przeźroczyści, a którzy wokół nas są.

Bezdomność jest jednym z problemów społecznych, który może dotknąć i spotkać każdą osobę bez znaczenia na płeć, poziom wykształcenia, status społeczny, ekonomiczny, wykonywany zawód, orientację seksualną czy stan cywilny.

Ludzie, którzy przebywają na ulicy mijają nas każdego dnia, często nie zauważamy ich, przechodzimy obok obojętnie lub reagujemy obrzydzeniem. Słowa, które najczęściej przychodzą nam do głowy, kiedy mijamy osobę bezdomną to: lump, żul, menel, pijak, kloszard, śmierdziel. A warto zaznaczyć, że każda osoba bezdomna to człowiek, który ma swoją godność, historię, doświadczenia, przeżycia i potrzeby.

Każdy z nas ma możliwość pomocy i wsparcia osoby doświadczającej kryzysu bezdomności, a wystarczy do tego odrobina dobrej woli, chęci i zainteresowania. W sytuacji kiedy natkniemy się na osobę bezdomną nie bójmy się poinformować lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ to instytucja, która w ramach swoich uprawnień i narzędzi ma możliwość zaproponowania rożnego rodzaju świadczeń i form pomocy. Kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku zetknięcia z osobą w kryzysie bezdomności pozwoli na uzyskanie odpowiedzi jak najbardziej skutecznie można pomóc.

W ciągu ostatniego roku w czasach pandemii koronawirusa mogliśmy często na własnej skórze odczuć, jak ważna jest wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nikomu nie jest łatwo, ale powinniśmy pamiętać o tych, których los doświadcza dziś szczególnie, o osobach w kryzysie bezdomności.

JAK POMAGAMY

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie monitoruje sytuację i kontrolowanie warunków bytowych osób bezdomnych, diagnozuje te osoby pod kątem udzielenia pomocy, stosownie do jej potrzeb, zapewnia niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym. Wydaje decyzje administracyjne kierujące do ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych (schronisko), poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i sporządzeniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną. MGOPS zapewnienia osobom bezdomnym również gorący posiłek regeneracyjny w jadłodajni miejskiej, który składa się z zupy oraz II dania. Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku. Pracownicy Ośrodka dostarczają żywność do jadłodzielni w Piasecznie oraz przygotowują paczki żywnościowe z Banku Żywności według asortymentu, który posiada.

Na terenie Gminy została uruchomiona ogrzewalnia dla osób bezdomnych działająca przez 7 dni w tygodniu w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia. Ogrzewalnia mieści się w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej 76. W ogrzewalni zapewniony jest  gorący napój, możliwość wymiany odzieży, dezynfekcja, dezynsekcja odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany oraz zapewnienie każdej osobie miejsca siedzącego w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni.

Gmina zapewnia miejsca przeznaczone dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w formie całodobowego schronienia 7 dni w tygodniu z usługami opiekuńczymi w schronisku mieszczącym się w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej 76. Schronienie to obejmuje m.in.:
– możliwość przygotowania i spożycia posiłków,
– wykonanie zabiegów higienicznych, w tym upranie odzieży, bądź w razie potrzeby wymiany ubrania,
– dostęp do łazienki, WC i prysznica oraz ciepłej i zimnej wody,
– świadczenie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu,
– podstawowe środki higieny osobistej,
– podstawowe lekarstwa dostępne bez recepty oraz środki opatrunkowe,
– dbanie o realizację zaleceń lekarskich osób bezdomnych,
– umożliwienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu.

Zapewniamy również miejsca przeznaczone dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w formie całodobowego schronienia 7 dni w tygodniu, w schronisku mieszczącym się w miejscowości Dobrut 20A, gmina Orońsko. Schronienie to obejmuje m.in.:
– możliwość przygotowania i spożycia posiłków,
– wykonanie zabiegów higienicznych, w tym upranie odzieży, bądź w razie potrzeby wymiana ubrania,
– dostęp do łazienki, WC i prysznica oraz ciepłej i zimnej wody,
– podstawowe środki higieny osobistej; podstawowe lekarstwa dostępne bez recepty oraz środki opatrunkowe.

W ramach akcji pt. „Podziel się ciepłem” przed siedzibą MGOPS zorganizowano dwa punkty (budki z wieszakami) umożliwiające zostawianie odzieży dla najuboższych i odbiór przez potrzebujących.

Straż miejska wraz z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stale monitoruje miejsca, w których były lub mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzane są i weryfikowane wszystkie informacje, w których przebywały lub mogą przebywać osoby bezdomne.

MGOPS ściśle współpracujemy ze Strażą Miejską w Piasecznie oraz Caritas Piaseczno, wspólnie dbając o dobro naszych mieszkańców, a w szczególności osób dotkniętych bezdomnością.

KAŻDY MOŻE POMÓC OSOBIE BEZDOMNEJ

Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Kiedy widzimy, że taka osoba potrzebuje pomocy, warto poinformować Straż Miejską dzwoniąc pod numer 986 lub do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.

GDZIE ZGŁOSIĆ POTRZEBĘ POMOCY OSOBIE BEZDOMNEJ

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające na terenie gminy Piaseczno mogą otrzymać potrzebną pomoc zgłaszając się do Zespołu ds. Usług działającego przy MGOPS Piaseczno, tel.  22 750 33 08 wew. 3, e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu.

Mieszkańcy Piaseczna mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy MGOPS Piaseczno oraz Straż Miejską.