Dzień Straży Gminnej – w służbie dla poprawy bezpieczeństwa

1949

29 sierpnia obchodziliśmy dzień Straży Gminnej. Choć na co dzień nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to praca strażników miejskich istotnie wpływa na wiele obszarów związanych z bezpieczeństwem w naszej gminie.

– Praca strażnika miejskiego jest niełatwa i niestety często niedoceniana – mówi I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska–Michalak, do której zadań należą m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem w gminie.

– Straż Miejska zazwyczaj kojarzona jest z karaniem za złe parkowanie, co oczywiście ma duże znaczenie dla ładu i porządku w mieście, jednak jej zadania i kompetencje są dużo bardziej złożone. Strażnicy w Piasecznie odpowiadają m.in. za bardzo ważny społecznie temat bezpańskich zwierząt, zarówno od strony prewencyjnej, jak choćby akcje czipowania i sterylizacji, ale też współpracy ze Schroniskiem Na Paluchu. To strażnicy miejscy dokonują kontroli palenisk przyczyniając się do walki ze smogiem. W ostatnim czasie zostali w tym zakresie przeszkoleni i wyposażeni w specjalnego drona oraz przenośne laboratorium do analizy spalin z kominów. Nad naszym bezpieczeństwem czuwa 130 kamer systemu monitoringu, który obsługuje straż miejska. Praca strażników to też liczne interwencje, także wespół z policją, patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane, zabezpieczanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, ale też w nagłych sytuacjach kryzysowych. Nie bez znaczenia są też wykonywane przez straż działania edukacyjne, liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą w naszych szkołach i przedszkolach. Dzięki dwóm zestawom miasteczka rowerowego, strażnicy prowadzą zajęcia na kartę rowerową. – wylicza pani wiceburmistrz.

31 sierpnia z okazji Dnia Straży Gminnej Burmistrz Daniel Putkiewicz, Zastępcy Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak i Robert Widz oraz Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Adam Marciniak spotkali się z strażnikami miejskimi, aby wręczyć im nominacje i złożyć najlepsze życzenia.

Na podstronie Straż Miejska publikujemy bieżące zestawienia z działań podejmowanych przez strażników miejskich.

Zestawienie działań Straży Miejskiej od 24 do 30 sierpnia 2020 r.