Zestawienie działań Straży Miejskiej od 24 do 30 sierpnia 2020 r.

613

Straż Miejska w Piasecznie ma szeroki wachlarz zadań przypisanych do bieżącego wykonywania. W tygodniu od 24 do 30 sierpnia 2020 strażnicy podjęli łącznie 153 interwencji. Poniżej prezentujemy ich zestawienie:

– Interwencje związane z prawdopodobnym spożyciem alkoholu – 6
– Interwencje związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym – 21
– Wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych – 6
– Zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego – 9
– Zanieczyszczenie drogi publicznej – 8
– Zajęcie pasa drogi publicznej – 1
– Nieprawidłowe parkowanie – 58
– Porzucone pojazdy (wraki do odholowania) – 1
– Naruszenie przepisów ruchu pojazdów wolnobieżnych – 1
– Brak opieki nad zwierzęciem – 6

– Kontrole:
4 – czystość i porządek
3 – domowego paleniska w piecu C.O.

– Przekazane innym służbom, instytucjom – 23:
– Animal Rescue -bezdomne zwierzęta i ranne dzikie zwierzęta – 18
– padłe zwierzęta – 2
– awarie – 3 (oświetlenie uliczne, Pogotowie Wodociągowe)
– Pomoc prawna dla innych instytucji – 6
– Zaginione zwierzęta – przyjęcie zgłoszenia (nie jest wliczane do interwencji) – 2

złamane drzewo
Interwencja – Silny wiatr złamał kilka drzew i konarów w kilku miejscach w Piasecznie.