Facebook Live z policjantem - hejt, używki, odpowiedzialność karna młodocianych. Na grafice informacja o temacie i dacie spotkania oraz portrety wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak i nadkom. Jarosława Sawickiego.

Gmina Piaseczno zorganizowała spotkania dla rodziców dotyczące zagrożenia demoralizacją wśród dzieci i młodzieży. Oprócz spotkań stacjonarnych w szkołach, 8 grudnia 2021 r. odbędzie się również Facebook Live z nadkom. Jarosławem Sawickim z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz wiceburmistrz Hanną Kułakowska-Michalak.

W ramach programu profilaktycznego na spotkaniach z przedstawicielami policji rodzice zostaną zapoznane z zagrożeniami, z którymi współcześnie mierzą się coraz młodsze dzieci. Spotkania stacjonarne odbędą się we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno. Prowadzący szkolenia przedstawiają na nich kwestie związane zarówno z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w Internecie, w tym hejtu, jak i z tematyką narkotyków i dopalaczy. Rodzice dowiedzą się, jak wyglądają powszechnie znane używki, jak dziecko na nie reaguje, jak rozpoznać ewentualne zażycie niedozwolonej substancji i co zrobić, kiedy odkryjemy, że nasze dziecko może korzystać z tego typu środków. Policjant opowie również o konsekwencjach społecznych i prawnych korzystania ze środków odurzających.

Aby umożliwić skorzystanie z przekazywanej przez policjanta wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców, w najbliższą środę 8 grudnia 2021 r. o godz. 18.30 zorganizowany zostanie również Facebook Live na FB Gmina Piaseczno. Spotkanie z nadkomisarzem Jarosławem Sawickim z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie poprowadzi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

– Zachęcamy rodziców do udziału w tych spotkaniach. Zarówno stacjonarnych, podczas których korzystamy ze specjalnego zestawu, w którym znajdują się 24 pojemniki zawierające najpowszechniejsze używki, narkotyki i dopalacze, które rodzic może wziąć do ręki i dokładnie obejrzeć opakowanie i zawartość, jak i spotkania online dla tych wszystkich, którzy z różnych względów w spotkaniach w szkołach nie będą mogli uczestniczyć. Często wydaje się nam, że naszego dziecka ten problem nie dotyczy, ale warto posiadać wiedzę, która pozwoli uchwycić ewentualne niepokojące sygnały w porę – mówi wiceburmistrz Piaseczna Hanna Kułakowska-Michalak.

NAGRANIE: www.facebook.com/GminaPiaseczno/videos/771596894239583

Temat powiązany:
Zagrożenie demoralizacją i profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – szkolenia dla rodziców