Fundacja “Pomagamy Potrzebującym”

7187

Piaseczno
tel:(22) 118 42 30
www: www.pomagamypotrzebujacym.org
kontakt@pomagamypotrzebujacym.org

Celami Fundacji są:

  • pomoc osobom potrzebującym pomocy i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, tj. ubogim, samotnym, chorym, wykluczonym społecznie poprzez wyrównanie ich szans;
  • organizowanie i wspieranie akcji i inicjatyw kulturowych organizacji, grup i osób podzielających ideały propagowane przez Fundację;
  • wsparcie finansowe, organizacyjne, a także merytoryczne Instytucji działających zgodnie z polityką Fundacji;
  • ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia;
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  • promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
  • rozwój nauki, edukacji i oświaty;
  • organizowanie wyjazdów;
  • inna działalność charytatywna.