Fundacja Na Swoim Miejscu

3309
Logo Fundacji Na Swoim Miejscu
Logo Fundacji Na Swoim Miejscu

Ul. Królewskie Lipy 5/25
05-500 Piaseczno
tel. 661 366 069
e-mail: fundacja@naswoimmiejscu.pl
www.naswoimmiejscu.pl
strona fundacji na portalu facebook

Prezes fundacji – Paulina Gajewska

Celami Fundacji są:
1. Promocja rozwoju osobowego, opartego na wartościach chrześcijańskich zgodnych z
nauką Kościoła Katolickiego; ukazywanie wartości i godności osoby oraz jej potencjału,
2. Propagowanie nowoczesnych form przekazu kultury i wiary katolickiej oraz promocja
kultury chrześcijańskiej,
3. Wspieranie dzieł Ruchu Światło-Życie oraz inicjatyw ewangelizacyjnych,
4. Działania profilaktyczno-wychowawcze, wspieranie rodziny, promocja wolności od
nałogów i zniewoleń oraz ochrona życia,
5. Odkrywanie i promowanie wartości kobiecości i męskości zgodnych z prawem
naturalnym,
6. Tworzenie przestrzeni odkrywania i realizowania pasji oraz wyrażania siebie w formach
artystycznych,
7. Kształtowanie postawy obywatelskiej oraz odpowiedzialności za życie społeczności
lokalnej,
8. Propagowanie idei rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie wrażliwości na
dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne.

Fundacja organizuje Orszak Trzech Króli w Piasecznie.