Fundacja Warszawskatv

1804

Fundacja Warszawskatv została założona przez profesjonalnych twórców telewizyjnych i filmowych, którzy swoje zawodowe doświadczenie postanowili wykorzystać w działalności społecznej i edukacyjnej..

Propagujemy film, jako atrakcyjną formę edukacji oraz promocji (kultury, nauki, sportu, organizacji pozarządowych, wszelkich ciekawych niekomercyjnych inicjatyw). Nie prowadzimy działalności gospodarczej, ale w ramach statutowej działalności odpłatnej realizujemy filmy na zlecenie jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz  firm.

Film jest głównym, ale nie jedynym przedmiotem naszej działalności. Prowadzimy warsztaty medialne dla młodzieży i dorosłych. Chętnie angażujemy się też we wszelkie inicjatywy o charakterze edukacyjnym i społeczno-kulturalnym.

Adres korespondencyjny:

ul.Świerkowa 33
05-502 Piaseczno

www.warszawskatv.pl

kontakt@warszawskatv.pl

tel. 660 948 529