Geocaching czyli poszukiwanie skarbów w Piasecznie

7400
Geocaching to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS
Geocaching to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS

Geocaching jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego “geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej.

Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Ważna jest również dla nich ochrona środowiska.

Na terenie Polski znajduje się 7362 skrytek, z których 6029 jest aktywnych. Skrytki zostały znalezione 229653 razy, co daje średnio 31.2 znalezień na skrytkę. 30758 użytkowników znalazło przynajmniej jedną skrytkę, 1092 użytkowników założyło przynajmniej jedną skrytkę.

Podpowiedzi gdzie szukać skrytek zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno znaleźć można na stronie www.geocaching.pl

Zapraszamy do szukania skarbów całymi rodzinami!

http://www.facebook.com/geocaching.polska
http://www.youtube.com/user/geocachingpolska

Stowarzyszenie Geocaching Polska powołane do działania w roku 2012 skupia doświadczonych geocacherów. Celem statutowym Stowarzyszenia jest promowanie geocachingu w Polsce. Chcą oni poszerzać krąg pasjonatów geocachingu oraz powiększać ilość skrytek na terenie Polski. Zależy im na utrzymywaniu i podnoszeniu standardów pracy geocachera, trzymania się zasad zakładania i utrzymywania skrzynek oraz etyki działania. Ponieważ zależy im na rozwoju regionów na terenie których mieszkają, promują geocaching jako współczesną formę turystyki, przyczyniającą się do zwiększenia ruchu turystów z kraju i zagranicy. Jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną chcą pomagać środowisku geokeszerów organizować imprezy (CITO, eventy), występują w imieniu geocacherów w sytuacjach w kontaktach z urzędami i innymi podmiotami administracji.
Propagowanie turystyki nie jest jedynym celem Stowarzyszenia. Przewodnią ideą, którą się kierują, jest przybliżanie lokalnej kultury oraz historii dzięki silnej współpracy z lokalnymi społecznościami, które są niezastąpionym i niewyczerpanym źródłem informacji i wiedzy, z której można korzystać a zarazem propagować ją wśród lokalnych społeczności jak również osób przyjezdnych.