Gimnastyka dla seniorów w GOSiR Piaseczno
foto archiwum GOSiR Piaseczno

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie zaprasza seniorów z terenu gminy Piaseczno do udziału w bezpłatnych zajęciach z aktywizacji osób starszych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane, doświadczone instruktorki i fizjoterapeutki – dostosowane do wieku, potrzeb oraz możliwości osób starszych. Przez aktywność fizyczną osoba starsza podnosi swoją sprawność fizyczną, sprawność umysłową oraz otwiera się na kontakty społeczne.

Zajęcia prowadzone są w zależności od możliwości uczestników na krzesłach, w pozycji stojącej oraz w niskich pozycjach na matach gimnastycznych. Do ćwiczeń używamy różnych przyborów m.in.: piłki gimnastyczne (duże i małe), laski gimnastyczne, taśmy, ciężarki, chusty animacyjne oraz drabinki. Zajęcia najczęściej odbywają się przy muzyce w bardzo przyjemnej i pełnej szacunku atmosferze.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Niezbędne jest okazanie Karty Seniora piaseczyńskiego.

Zajęcia dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno oraz GOSiR Piaseczno. Dofinansowanie dotyczy 1 godziny zajęć w tygodniu.

Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się do instruktorów:

GOSiR Piaseczno przy ul. Sikorskiego 20, sala rehabilitacyjna (łącznik ze szkołą)

Monika Piekarniak, telefon 608 410 988
Zajęcia odbywają się we czwartek o godzinie 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Halina Wierzbicka, telefon 606 742 955
Zajęcia odbywają się we wtorek oraz czwartek o godzinie 15.00

GOSiR Stadion Miejski przy ul. 1 maja 16

Gabriela Helak, telefon 605 645 150
Zajęcia odbywają się we wtorek o godzinie 8.00, 9.00, 10.00, 11.00