Ilustracja. Mobilny Punkt Poboru Krwi - krwiobus przed Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 49 - maj 2021
foto Marcin Borkowski

PCK Piaseczyńsko-Grójecki Oddział Rejonowy przedstawił harmonogram poboru krwi w Piasecznie w 2022 roku. Realizacja poboru krwi w Piasecznie odbywa się w godz. 9.00-13.00 przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5) w pierwszą środę każdego miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

♥ 5 stycznia
♥ 2 lutego
♥ 2 marca
♥ 6 kwietnia
♥ 4 maja
♥ 1 czerwca
♥ 6 lipca
♥ 3 sierpnia
♥ 7 września
♥ 5 października
♥ 2 listopada
♥ 7 grudnia

źródło PCK Piaseczyńsko – Grójecki Oddział Rejonowy www.facebook.com