INW.4125.2.2020.MS.1

503

I
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „Rozbiórka komórek lokatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”, proszę o złożenie oferty / w formie skanu wypełnionego i podpisanego wzoru oferty / do  dnia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.2.2020.MS.1