I sesja Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029

2099
I sesja Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029
I sesja Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029

7 maja 2024 roku o godz. 14.00 zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029, podczas której odbędzie się ślubowanie radnych oraz burmistrza Piaseczna. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: esesja.tv

Porządek obrad: www.piaseczno.esesja.pl

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
9. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

BIP: Zawiadomienie o 1 sesji Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 w dn. 7 maja 2024 r.

Powiązane tematycznie:
– Wyniki wyborów samorządowych 2024 w gminie Piaseczno

I sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029, foto Marcin Borkowski
Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2024-2029, foto Marcin Borkowski