Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych

810

Uprzejmie informujemy, że złożone w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2016) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu DOL-1 (deklaracje dotyczące działek rekreacyjnych) są nadal obowiązujące. Nie ma konieczności ponownego składania deklaracji w bieżącym roku.
Osoby, które nie złożyły deklaracji a będą w bieżącym roku wykorzystywać nieruchomość w celach rekreacyjno – wypoczynkowych obowiązane są do złożenia deklaracji  DOL – 1. Formularz deklaracji dostępny  jest w zakładce „Wzory deklaracji”

Źródło: Gospodarka Odpadami : Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych