Piaseczno z najwyższym wzrostem liczby mieszkańców wśród miast powiatowych

1886
Piaseczno z najwyższym wzrostem liczby mieszkańców wśród miast powiatowych. Na zdjęciu panorama miasta z lotu ptaka od strony Parku Miejskiego.
foto Piotr Michalski

W rankingu „Depopulacja i starzenie się ludności w gminach” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Piaseczno zajęło 1 miejsce wśród miast powiatowych odnotowując ponad 45-procentowy wzrost liczby mieszkańców.

Przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ranking dotyczył zmian demograficznych w Polsce w latach 2004-2020.

– Depopulacja oraz starzenie się ludności są zjawiskami bardzo ważnymi dla przyszłego funkcjonowania jednostek samorządowych i ich obciążeń finansowych – podkreślają autorzy raportu. Zestawienie powstało w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska, która jest adiunktem w tej samej Katedrze. Podobnie jak w innych rankingach „Wspólnoty” samorządy zostały ujęte w 5 kategoriach: województwa, miasta grodzkie, miasta powiatowe, inne miasta (miasteczka) oraz gminy wiejskie. Piaseczno w badanym okresie odnotowało 45,06 % wzrost liczby mieszkańców, co jest najwyższym wzrostem wśród 267 miast powiatowych. Warto zauważyć, że aż 194 samorządy w tej kategorii muszą się mierzyć ze zjawiskiem depopulacji.

– Dane te oczywiście nas cieszą, oznacza to, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, a mimo ogólnego starzenia się społeczeństwa wciąż przybywa nam mieszkańców w wieku produkcyjnym – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba jednak pamiętać, że wzrost liczby mieszkańców oznacza dla samorządu duże wyzwania, z którymi mierzymy się od lat. Począwszy od konieczności budowy nowych szkół i zapewnienia miejsc w przedszkolach dla najmłodszych mieszkańców, przez rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, aż po inwestycje drogowe czy stworzenie nowych terenów rekreacyjnych.

Bez wątpienia atutem Piaseczna jest z jednej strony bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz duży obszar Lasów Chojnowskich i innych terenów rekreacyjnych dostępnych na terenie gminy z drugiej strony. Sąsiedztwo stolicy stanowi jednocześnie wyzwanie związane z koniecznością zapewnienia dobrej komunikacji między Piasecznem a Warszawą, ale też zapewnienia atrakcyjnej oferty kulturalnej, handlowo-usługowej czy miejsc pracy na terenie gminy, aby miasto nie stało się tylko przysłowiową sypialnią Warszawy.

Więcej na temat rankingu: www.wspolnota.org.pl.