Inwentaryzacja palenisk na opał stały

688

W pierwszym kwartale 2020 b.r. zrealizowano projekt pt. „Inwentaryzacja palenisk na opał stały poprzez identyfikację gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z budynków ogrzewanych paliwem stałym z wykorzystaniem Statków Powietrznych (SP) na terenie gminy Piaseczno”.

Do wykonania inwentaryzacji wykorzystano najnowocześniejsze technologie, w tym Bezzałogowe Statki Powietrzne UAVO BVLOS wyposażone w kamery termowizyjne i sensory pomiarowe Nosacz II pozwalające na identyfikację i analizę następujących związków chemicznych: chlorowodoru, formaldehydu, lotnych związków organicznych oraz pyłów zawieszonych.

W ramach przeprowadzonych pomiarów skontrolowano 1649 budynków na terenie gminy Piaseczno. Wśród nich zidentyfikowano paleniska na paliwo stałe i na paliwo gazowe. Budynki, których stan kominów wskazywał na ogrzewane węglem lub drewnem zaliczono jako opalane paliwami stałymi, nawet w przypadku braku dymu w okresie przeprowadzenia kontroli. Inwentaryzację uzupełniono o dostępne dane rejestrowe. Finalnie liczbę budynków na paliwa stałe oszacowano na 1647 sztuk.

Artykuł powiązany: Pozyskaj do 80% dofinansowania do wymiany pieca