Jak złożyć deklarację za odpady przez ePUAP?

533

Na chwilę obecną deklarację za odpady można złożyć jako załącznik do pisma ogólnego. Poniżej krok po kroku pokazujemy jak to zrobić.

   1. Proszę ściągnąć na swój komputer deklarację za odpady ze strony https://odpady.piaseczno.eu/wzory-deklaracji
   2. Proszę wypełnić deklarację i zapisać wypełniony dokument
   3. Proszę zalogować się na ePUAP
   4. Proszę wybrać „SPRAWY OGÓLNE” — „Pisma do urzędu”
   5. Proszę wybrać – „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór”
   6. Proszę kliknąć załatw sprawę
   7. Otworzy się pismo do edycji.
   8. W polu „Ustaw/Zmień adresata” proszę ponownie wpisać GMINA PIASECZNO zatwierdzamy ENTEREM
   9. Proszę zwrócić uwagę czy w polu do jest wskazany adresat
   10. Poniżej proszę wybrać rodzaj pisma „inne pismo”, „tytuł” – np. deklaracja za odpady
   11. Poniżej jest  możliwość dodania załącznika (proszę przycisnąć zielony krzyżyk)
   12. Proszę wskazać deklarację z pkt. 2
   13. Proszę kliknąć zapisz
   14. proszę wybrać podpisz, następnie wyślij

Źródło: Gospodarka Odpadami : Jak złożyć deklarację przez ePUAP?