Kierunek Dworzec – pomysł na okolice dworca PKP w Piasecznie

5333

11 grudnia 2019 roku odbyła się konferencja “Kierunek Dworzec”, na której zaprezentowane zostały prace koncepcyjne studentów Politechniki Warszawskiej dla obszaru okolic dworca PKP w Piasecznie. Wykład teoretyczny o rolach dworców kolejowych w strukturze przestrzeni miasta poprowadził dr inż. arch. Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa: “W poszukiwaniu przestrzeni wokół dworca”.