Kolejne ścieżki rowerowe

2760
Ścieżka rowerowa przy ul. Energetycznej w Piasecznie
Ścieżka przy ul. Energetycznej, foto: Łukasz Wyleziński

Po zrealizowaniu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, przybyły kolejne fragmenty infrastruktury dla rowerzystów – wzdłuż ul. Energetycznej w Piasecznie oraz wzdłuż ul. Głównej w Żabieńcu.

Ścieżka przy ul. Energetycznej

W październiku dokonano przebudowy ul. Energetycznej, polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku od ronda w rejonie CH Decathlon do ronda
w rejonie Outlet Piaseczno. Na odcinku pomiędzy rondem w rejonie CH Decathlon a skrzyżowaniem ul. Energetycznej z ul. Puławską poprowadzono ścieżkę rowerową po południowej stronie, na styku z istniejącym chodnikiem. Z uwagi na ograniczenia terenowe i istniejące zadrzewienie fragment istniejącego chodnika na styku z nową ścieżką rowerową został rozebrany, przy zachowaniu minimalnej szerokości chodnika 2 m.

Przejście ścieżki rowerowej na drugą stronę ul. Puławskiej odbywa się tak jak do tej pory. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Puławską do końca opracowania ścieżka rowerowa została poprowadzona po północnej stronie ul. Energetycznej.

Ścieżka rowerowa przebiega w niewielkim oddaleniu od ul. Energetycznej. Na styku ścieżki rowerowej i chodnika wykonano separator z kostki kamiennej. Wartość wykonanych robót wyniosła 258 tys. zł.

Ścieżka przy ul. Głównej w Żabieńcu

Zakończyły się też prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Instytutowa – ul. Główna w Żabieńcu. Było to dokończenie zadania z początku bieżącego roku.

Zakres prac, które zakończyły się w kwietniu, obejmował wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głównej do mostku na rzece Zielonej. Pierwszą część prac prowadziła firma Mabau. Niestety ze względu na konieczność wykonywania dokumentacji zamiennej prace zostały zrealizowane tylko od mostku do ul. Instytutowej. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m. Koszt tej części inwestycji to około 253 tys. zł.

Obecnie zrealizowany odcinek jest ciągiem pieszo-rowerowym o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 m. Wykonała go firma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., koszt robót to blisko 112 tys. zł.

Aby zrealizować tę część prac, konieczna była przebudowa fragmentu ul. Głównej (drogi powiatowej 2823W). Koszt przebudowy drogi na fragmencie od ul. Głównej do ul. Instytutowej to 276 tys. zł.