Sprzątamy reklamy na terenie gminy Piaseczno 2022
foto Marcin Borkowski

Akcja oparta na dialogu, informacji i edukacji, realizowana w niektórych obszarach gminy, okazała się dobrym pomysłem. Jednak terminy dostosowawcze związane z uchwałą krajobrazową minęły już dawno i czas zintensyfikować działania. Zwłaszcza, że coraz częściej wnioskują o to sami mieszkańcy.

Ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia w działalności przedsiębiorców, przestrzegania przepisów wprowadzonych w 2019 roku, zostało odsunięte w czasie. Utrudnienia minęły, gospodarka ruszyła, dlatego temat wdrażania uchwały krajobrazowej został podjęty na nowo i został opracowany plan działań wdrożeniowych. Po sukcesie pilotażowej akcji informacyjno-edukacyjnej w północnej części gminy – Józefosław, Julianów i północnej część miasta oraz inwentaryzacji banerów w Zalesiu Górnym, ruszamy dalej.

Wdrożenie – Etap II

Kolejny etap wdrożenia będzie polegał na akcji inwentaryzowania i znakowania niewłaściwych nośników reklamowych oraz szyldów w najważniejszych przestrzeniach publicznych miasta i gminy. Akcja skupi się głównie na banerach, ponieważ mają one najbardziej negatywny wpływ na wizualny odbiór przestrzeni publicznej, w której często przebywamy.  Na banery będą naklejane czerwone naklejki #sprzątanyreklamy z kodem QR. W etapie drugim, podczas akcji nie będą rozdawane pisma tak jak miało to miejsce w trakcie pilotażu. Wszelkie wyjaśnienia będą przekazywane bezpośrednio w czasie rozmów z mieszkańcami.

Pracownicy Wydziału Urbanistki i Architektury UMiG w Piasecznie wyruszyli w teren w drugiej połowie maja 2023 r. Zakończenie akcji, której celem jest usunięcie banerów reklamowych z głównych przestrzeni publicznych w centrach miejscowości oraz osi komunikacyjnych gminy, planowane jest w czerwcu br.

W pierwszej kolejności działania podejmowane będą przy głównych ciągach komunikacyjnych: DW 721, DK 79, ulicach: Puławskiej, Sienkiewicza, Polskiego Państwa Podziemnego, Pod Bateriami, Gołkowska, Zielona, Radnych, Solidarności, Gromadzkiej oraz główne ulice poszczególnych miejscowości.

Równolegle prowadzone są prace nad wprowadzeniem poprawek w obowiązującej uchwale krajobrazowej.

Więcej informacji na temat prowadzonych działań, a także szczegółowych regulacji dla poszczególnych obszarów gminy znajdą Państwo na stronie internetowej www.krajobraz.piaseczno.eu.

Powiązane tematycznie: