Sprzątamy reklamy na terenie gminy Piaseczno 2022
foto Marcin Borkowski

Rozpoczęliśmy wdrażanie uchwały krajobrazowej na terenie gminy Piaseczno. W pierwszej kolejności podjęliśmy działania w Józefosławiu. Rozpoczynamy też działania przygotowawcze w Zalesiu Górnym.

Z dużą intensywnością ruszyły prace związane z wdrażaniem zapisów tzw. uchwały krajobrazowej. Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości w Józefosławiu, u których zinwentaryzowane zostały nieprawidłowo stosowane nośniki reklamowe, znaleźli już w swoich skrzynkach pismo oraz broszurę informacyjną. Na niedozwolonych banerach pojawiła się też charakterystyczna naklejka „Sprzątamy Reklamy”. Celem pierwszego etapu kampanii jest usunięcie banerów z ogrodzeń posesji, bo to banery szpecą okolicę najbardziej. Na ich usunięcie właściciele posesji mają 30 dni. Broszura informacyjna została przygotowana w taki sposób, aby podpowiedzieć, czym taki baner można zastąpić – i jak reklamować swoją działalność, jednocześnie chroniąc krajobraz. W przypadku niedostosowania się do wymogów w odpowiednim czasie zostanie uruchomiona procedura administracyjna oraz będą stosowane kary ustawowe.

Rozmowy i dialog

Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni pozytywnym odbiorem kampanii ze strony przedsiębiorców. Podczas roznoszenia korespondencji udało nam się odwiedzić ponad połowę osób reprezentujących 120 nieruchomości, a także porozmawiać z nimi. Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem wobec celu stosowania uchwały krajobrazowej i konieczności ograniczania reklam. Część osób usunęła banery już następnego dnia. Pojawiło się również dużo pytań, na które staraliśmy się odpowiadać na bieżąco, doradzaliśmy też, czym zastąpić baner i jak zaplanować dobrą reklamę. Stawiamy na dialog, bo mamy poczucie, że tylko razem z mieszkańcami możemy wpływać na przestrzeń w gminie i wypracowywać najlepsze rozwiązania.

Jakie są najczęstsze pytania przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości?

Przede wszystkim zaskoczenie budzi fakt, że nie można wykorzystywać swojego własnego płotu do dowolnego wieszania reklam. Dość często słyszeliśmy argument: „Przecież płot jest moją własnością”. To prawda. Jednak aby reklama spełniała swoją funkcję, kluczowy nie jest płot, a przestrzeń publiczna i ludzie, którzy zobaczą reklamę. To właśnie korzystanie z przestrzeni publicznej podlega regulacjom zapisanym w uchwale krajobrazowej, która obowiązuje w gminie Piaseczno od 2019 r.

Wiele pytań dotyczy również tego, czym zastąpić baner i jak zapewnić odpowiednią
widoczność swojego biznesu. Każda nieruchomość ma inną specyfikę, a najlepsza lokalizacja szyldu lub reklamy jest indywidualna. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pozornie wielki baner powieszony na płocie przy drodze praktycznie nie jest oglądany przez kierowców. Mało kto bowiem, kierując samochodem, rozgląda się na boki na tyle uważnie, aby czytać reklamy. Czytelny i estetyczny szyld ustawiony pod odpowiednim kątem do drogi może być dużo skuteczniejszy niż cztery razy większy baner na płocie.

Na pytania cały czas chętnie odpowiada Wydział Architektury i Urbanistyki pod numerem telefonu: 22 701 75 51. Zachęcamy również do składania zapytań poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.krajobraz.piaseczno.eu. Znajdą tam Państwo również broszurę wyjaśniającą zasady umieszczania reklam i szyldów.

Jakie będą dalsze kroki?

Już w najbliższych tygodniach podobną akcją zostaną objęci mieszkańcy Zalesia Górnego. Razem ze stroną społeczną przygotowujemy plan dostosowania nośników reklamowych dla tego pięknego leśnego obszaru gminy. Równolegle prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami w rejonach o charakterze przemysłowym. Co ciekawe, coraz więcej przedsiębiorców samodzielnie wychodzi z inicjatywą większej unifikacji wizualnej reklam, zdając sobie sprawę, że poprawia to ich widoczność i oddziaływanie.

Mamy nadzieję, że nasze działania już za kilka miesięcy będą widoczne w każdym obszarze gminy. O dalszych krokach będziemy informować.