Komunikat SZPZLO dotyczący Przychodni w Głoskowie

858
Komunikat SZPZLO Piaseczno dotyczący Przychodni w Głoskowie
Komunikat SZPZLO Piaseczno dotyczący Przychodni w Głoskowie

Informacja Dyrektor SZPZLO w Piasecznie z dnia 1 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, informujemy i potwierdzamy, iż sytuacja dotycząca ograniczenia funkcjonowania WOZ w Głoskowie, jest tymczasowa. Wynikła ona z wcześniejszej rezygnacji ze współpracy dotychczasowego lekarza sprawującego podstawową opiekę zdrowotną. Z chwilą otrzymania wypowiedzenia umowy, Dyrekcja SZPZLO w Piasecznie podjęła działania zmierzające do nawiązania współpracy z lekarzem specjalistą.

Ze względu na koniec roku i krótki czas na znalezienie lekarza, którego dostępność pozwoliłaby na podjęcie pracy w przychodni w Głoskowie, przywrócenie pełnego funkcjonowania jednostki może nastąpić najwcześniej w nowym roku kalendarzowym.

Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby znaleźć lekarza, który przyjmie propozycję pracy w Placówce.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej Pacjentom korzystającym z przychodni w Głoskowie odbywać się będzie we wszystkich filiach oraz w Przychodni Głównej przy ul. Fabrycznej 1.

Z uwagi na to, że Pacjenci z Głoskowa mają najbliżej do Przychodni w Gołkowie została zwiększona obsada tej przychodni o 2 lekarzy rezydentów.

Aby umówić wizytę, wystarczy skontaktować się pod nr telefonu 22 756 21 11 lub 22 756 73 73.

Recepty są wystawiane na bieżąco, a potrzeba ich otrzymania powinna zostać zgłoszona pod ww. nr telefonu.

Osoby starsze dla których problemem jest udanie się do sąsiedniej przychodni mogą skorzystać z możliwości wizyty domowej.

O wszelkich zmianach Dyrekcja będzie informowała na bieżąco na stronie przychodni zozpiaseczno.pl oraz na FB: facebook.com/SZPZLO.

Gabriela Stradomska
Dyrektor SZPZLO w Piasecznie


Informacja Dyrektor SZPZLO w Piasecznie z dnia 24 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, poniżej wskazujemy szczegółowe motywacje, które stanowią podstawę podjęcia decyzji przez Dyrekcję SZPZLO w Piasecznie dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania WOZ w Głoskowie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w dniu 31 października br. lekarz sprawujący podstawową opiekę zdrowotną w WOZ w Głoskowie Teresa Batarowska, złożyła wypowiedzenie łączącej Ją z SZPZLO w Piasecznie umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W związku z powyższym, Dyrekcja poszukiwała w zastępstwie lekarza specjalisty, który mógłby objąć powstały z początkiem grudnia, wakat. Z uwagi na brak zainteresowania oferowanymi warunkami pracy, Dyrekcja została zmuszona do czasowego ograniczenia funkcjonowania WOZ w Głoskowie. Podkreślenia wymaga fakt, iż w związku z koniecznością samodzielnego przyjmowania Pacjentów w tej lokalizacji, wymaganym jest, aby lekarz posiadał specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej, tym samym, brak jest możliwości oddelegowania lekarza – rezydenta do samodzielnego przyjmowania Pacjentów. Niemniej jednak, Dyrekcja prowadzi nadal działania, zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności ww. placówki.

Koniecznym pozostaje również wskazanie, iż Dyrekcja SZPZLO w Piasecznie otrzymywała systematycznie skargi dotyczące jakości opieki medycznej oferowanej przez WOZ w Głoskowie, w związku z czym oczywistym jest, że dotychczasowe standardy opieki medycznej wymagają zmiany.

W związku z powyższym, na tę chwilę, opiekę nad Pacjentami dotychczas korzystającymi z opieki medycznej w ramach WOZ w Głoskowie, przejmie WOZ w Gołkowie, gdzie od początku grudnia przyjmować będzie trzech lekarzy, zamiast jak dotychczas jeden, co oznacza wzrost obstawy lekarskiej o 200%. Również opieka pielęgniarska zostaje przeniesiona do WOZ w Gołkowie do czasu rozwiązania problemów kadrowych.

Na dotychczasowych zasadach pozostaje w WOZ Głosków opieka stomatologiczna.

Jednocześnie przypominamy, iż SZPZLO w Piasecznie dysponuje transportem sanitarnym, który wspiera Pacjentów w zakresie korzystania z usług medycznych na zasadach wynikających z właściwych przepisów, jak również realizuje wizyty domowe zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ.

Gabriela Stradomska
Dyrektor SZPZLO w Piasecznie


 

Dyrekcja SZPZLO w Piasecznie uprzejmie informuje, iż Przychodnia w Głoskowie działa na dotychczasowych zasadach do dnia 30.11.2023 r. Z dniem 01.12.2023 r. Pacjenci pozostający pod opieką tego ośrodka, będą przyjmowani w Przychodni w Gołkowie w ramach dodatkowego wsparcia lekarskiego. Również w zakresie funkcjonowania pozostałych placówek SZPZLO, Pacjenci będą mogli uzyskać niezbędną pomoc medyczną.

Wszystkie karty Dzieci zdrowych z WOZ w Głoskowie zostaną przeniesione do Przychodni w Gołkowie – jeżeli Rodzice zdecydują wybrać inną z naszych placówek, konieczne będzie zgłoszenie tego w Gołkowie, tak aby karty zostały przeniesione do właściwych ośrodków.

Opieka w ramach wizyt domowych oraz stomatologii na terenie Głoskowa pozostaje bez zmian.