Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 47/1, 47/2, 47/3 obręb 58 miasto Piaseczno

141

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia tj. dz. 47/1, 47/2, 47/3 obręb 58 miasto Piaseczno