Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 722

1775
ciąg pieszo-rowerowy DW722
Fragment projektu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW722

Gmina przygotowuje projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 722 w obrębie Jazgarzewa i Wólki Pęcherskiej.

W ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w latach 2023 i 2024 Gmina Piaseczno projektuje ciąg pieszo-rowerowy w ciągu DW 722. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na tym odcinku drogi wojewódzkiej. W ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska Gmina w 2023 r. opracowała koncepcję rozbudowy drogi 722, która została uzgodniona wstępnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obecnie została zawarta umowa na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID. W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) została zamieszczona koncepcja, do której uwagi i wnioski mieszkańcy mogą zgłaszać do 08.10.2023 r.